اگر واقعا جویای کار هستید. تمامی موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.

پر کردن موارد ستاره دار اجباری است.

مشخصات فردی

اطلاعات تحصیلی

سوابق کاری

اطلاعات تکمیلی

ثبت

بخش ۱ از ۵ مشخصات فردی

نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
شماره شناسنامه *
شماره ملی *
تاریخ تولد *
محل تولد *
جنسیت *
وضعیت تاهل : *
وضعیت خدمت *
توضیحات معافیت
وضعیت سلامیت
توضیحات معلولیت
انتخاب دین و مذهب *
استان *
شهر *
آدرس *
موبایل *
تلفن ثابت *
ایمیل