استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

کمک نجار      

1396/12/22

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : ابتدایی
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

پایه قانون کار

1
کمک نجار 1396/12/22
کمک نجار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
کمک نجار 1396/12/22
کمک نجار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
كمك حسابدار مشهد 1396/12/5
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
كمك حسابدار مشهد 1396/12/2
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
كمك حسابدار مشهد 1396/11/29
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
كمك حسابدار مشهد 1396/11/10
كمك حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


7
نجار مشهد 1396/11/7
نجار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
نجار مشهد 1396/10/26
نجار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
كمك حسابدار مشهد 1396/10/2
كمك حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
كمك حسابدار مشهد 1396/10/2
كمك حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
نجار مشهد 1396/9/18
نجار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
نجار مشهد 1396/9/18
نجار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
نجار مبل مشهد 1396/9/9
نجار مبل زمینه فعالیت :مبلمان وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


14
نجار ماهر 1396/9/9
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
نجار ماهر مشهد 1396/9/2
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
نجار ماهر 1396/9/2
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
نجار ماهر مشهد 1396/8/29
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
نجار ماهر مشهد 1396/8/23
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
نجار ماهر مشهد 1396/8/20
نجار ماهر زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
نجار ماهر مشهد 1396/8/17
نجار ماهر زمینه فعالیت :مبلمان وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی