استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

کارمند اداری کد 10026      

1397/4/21

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : مهم نیست
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
کارمند اداری کد 10026 مشهد 1397/4/21
کارمند اداری کد 10026 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


2
مدير اداري و منابع انساني کد 9942 مشهد 1397/4/17
مدير اداري و منابع انساني کد 9942 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
اداري کد 9891 مشهد 1397/4/14
اداري کد 9891 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


4
مدير اداري و منابع انساني کد 9863 مشهد 1397/4/12
مدير اداري و منابع انساني کد 9863 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
اداري کد 9831 مشهد 1397/4/10
اداري کد 9831 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


6
كارمند اداري کد 9826 مشهد 1397/4/10
كارمند اداري کد 9826 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
اداري کد 9740 1397/4/3
اداري کد 9740 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
كارمند اداري کد 9727 مشهد 1397/4/3
كارمند اداري کد 9727 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
اداري کد 9701 1397/4/2
اداري کد 9701 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
كارمند اداري کد 9680 مشهد 1397/3/31
كارمند اداري کد 9680 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
اداري کد 9604 مشهد 1397/3/28
اداري کد 9604 زمینه فعالیت :یخ صنعتی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
مدير اداري و منابع انساني کد 9582 مشهد 1397/3/27
مدير اداري و منابع انساني کد 9582 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
مدير اداري و منابع انساني کد 9539 مشهد 1397/3/23
مدير اداري و منابع انساني کد 9539 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
اداري کد 9528 1397/3/23
اداري کد 9528 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
كارمند اداري کد 9517 مشهد 1397/3/22
كارمند اداري کد 9517 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
اداري کد 9498 1397/3/21
اداري کد 9498 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
اداري کد 9444 مشهد 1397/3/19
اداري کد 9444 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


18
كارمند اداري کد 9439 مشهد 1397/3/17
كارمند اداري کد 9439 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
مدير اداري و منابع انساني کد 9431 مشهد 1397/3/13
مدير اداري و منابع انساني کد 9431 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
اداري کد 9397 مشهد 1397/3/10
اداري کد 9397 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی