استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

کارشناس فروش و تلفنی کد 9531      

1397/3/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم
جنسیت : خانم
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

پایه قانون کار

1
فروشندگی 1397/5/30
فروشندگی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن ساعات کاری :۸ساعت شیفت صبح


2
جوشکار زیرپودری کد 10647 مشهد 1397/5/30
جوشکار زیرپودری کد 10647 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
جوشكارco2 کد 10646 مشهد 1397/5/30
جوشكارco2 کد 10646 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
خط توليد کد 10643 مشهد 1397/5/30
خط توليد کد 10643 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :ساعتی ساعات کاری :12ساعتی


5
حسابدار فروش کد 10642 مشهد 1397/5/30
حسابدار فروش کد 10642 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
کارشناس فروش کد 10640 مشهد 1397/5/30
کارشناس فروش کد 10640 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
خط تولید کد 10638 مشهد 1397/5/30
خط تولید کد 10638 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارورز رشته شیمی کد 10637 چنارون 1397/5/29
کارورز رشته شیمی کد 10637 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


9
کارورز رشته محیط زیست کد 10636 چنارون 1397/5/29
کارورز رشته محیط زیست کد 10636 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
فروشنده کد 10635 1397/5/29
فروشنده کد 10635 زمینه فعالیت :فروشگاه پوشاک وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


11
فروشنده کد 10634 1397/5/29
فروشنده کد 10634 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس فروش کد 10632 مشهد 1397/5/29
کارشناس فروش کد 10632 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


13
خط تولید کد 10631 مشهد 1397/5/29
خط تولید کد 10631 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
کارمند امور اداری کد 10628 مشهد 1397/5/29
کارمند امور اداری کد 10628 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
خط توليد خانم کد 10625 مشهد 1397/5/29
خط توليد خانم کد 10625 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
خط توليد کد 10624 مشهد 1397/5/29
خط توليد کد 10624 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
اپراتور توليد کد 10621 مشهد 1397/5/29
اپراتور توليد کد 10621 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
خط توليد کد 10619 مشهد 1397/5/29
خط توليد کد 10619 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
خط تولید 1397/5/29
خط تولید زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :مرد ساعات کاری :مشکل ندارم


20
فروشنده کد 10613 1397/5/28
فروشنده کد 10613 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی