استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

کارشناس روابط عمومی      

1396/11/25

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی به بالا
جنسیت : مهم نیست
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
کارشناس روابط عمومی 1396/11/25
کارشناس روابط عمومی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
كارشناس آمار مشهد 1396/10/12
كارشناس آمار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
كارشناس آمار مشهد 1396/10/12
كارشناس آمار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
روابط عمومي 1396/10/10
روابط عمومي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
روابط عمومي مشهد 1396/10/4
روابط عمومي زمینه فعالیت :چوب وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
كارشناس آمار 1396/10/3
كارشناس آمار زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
كارشناس بازرگاني 1396/9/30
كارشناس بازرگاني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
كارشناس آمار 1396/9/20
كارشناس آمار زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
منشي و روابط عمومی مشهد 1396/9/20
منشي و روابط عمومی زمینه فعالیت :باشگاه ورزشی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
كارشناس نساجي مشهد 1396/7/20
كارشناس نساجي زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
كارشناس نساجي مشهد 1396/7/18
كارشناس نساجي زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس روابط عمومی مشهد 1395/11/9
کارشناس روابط عمومی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس روابط عمومی مشهد 1395/11/2
کارشناس روابط عمومی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کارشناس روابط عمومی مشهد 1395/10/20
کارشناس روابط عمومی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس روابط عمومی مشهد 1395/10/18
کارشناس روابط عمومی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
روابط عمومی مشهد 1395/10/11
روابط عمومی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
روابط عمومی مشهد 1395/9/29
روابط عمومی زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
روابط عمومی مشهد 1395/4/30
روابط عمومی زمینه فعالیت :مجتمع تجاری وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
روابط عمومی مشهد 1395/3/30
روابط عمومی زمینه فعالیت :مجتمع تجاری وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی