استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
کارجو آفا دامپزشکی تربت جام 1397/5/27
دکترا و بالاتر دامپزشکی شهر :تربت جام


2
کارجو آفا مهندسی معماری مشهد 1397/5/27
کارشناسی مهندسی معماری شهر :مشهد


3
کارجو آفا زمین شناسی سبزوار 1397/5/26
کارشناسی زمین شناسی شهر :سبزوار


4
کارجو آفا فقه و مبانی حقوق اسلامی مشهد 1397/5/26
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی شهر :مشهد


5
کارجو آفا مهندسی معدن مشهد 1397/5/25
کارشناسی مهندسی معدن شهر :مشهد


6
کارجو خانم مهندس کامپیوتر مشهد 1397/5/24
کارشناسی مهندس کامپیوتر شهر :مشهد


7
کارجو آفا علوم ورزشی مشد 1397/5/24
کارشناسی علوم ورزشی شهر :مشد


8
کارجو خانم شیمی مشهد 1397/5/24
کارشناسی شیمی شهر :مشهد


9
کارجو آفا صنایع غذایی مشهد 1397/5/24
کاردانی صنایع غذایی شهر :مشهد


10
کارجو آفا صنایع غذایی مشهد 1397/5/24
کارشناسی صنایع غذایی شهر :مشهد


11
کارجو خانم گردشگری مشهد 1397/5/23
کارشناسی ارشد گردشگری شهر :مشهد


12
کارجو آفا برق صنعتی مشهد 1397/5/22
کاردانی برق صنعتی شهر :مشهد


13
کارجو آفا الکترونیک مشهد 1397/5/22
کاردانی الکترونیک شهر :مشهد


14
کارجو خانم مهندسی کامپیوتر مشهد 1397/5/21
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شهر :مشهد


15
کارجو آفا الكترونيك مشهد 1397/5/20
دیپلم الكترونيك شهر :مشهد


16
کارجو آفا تجربی مشهد 1397/5/20
دیپلم تجربی شهر :مشهد


17
کارجو آفا تدوین فیلم مشهد 1397/5/18
کاردانی تدوین فیلم شهر :مشهد


18
کارجو آفا حسابداری - حقوق مشهد 1397/5/17
کارشناسی ارشد حسابداری - حقوق شهر :مشهد


19
کارجو آفا حقوق مشهد 1397/5/17
کارشناسی حقوق شهر :مشهد


20
کارجو آفا حسابداری مشهد 1397/5/17
کارشناسی حسابداری شهر :مشهد


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی