استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
کارجو آفا مدیریت صنعتی مشهد 1397/7/27
کارشناسی مدیریت صنعتی شهر :مشهد


2
کارجو آفا مدیریت کسب وکار مشهد 1397/7/27
کاردانی مدیریت کسب وکار شهر :مشهد


3
کارجو آفا معماری مشهد 1397/7/26
کارشناسی معماری شهر :مشهد


4
کارجو آفا کامپیوتر مشهد 1397/7/26
کارشناسی کامپیوتر شهر :مشهد


5
کارجو آفا مشهد 1397/7/26
ابتدایی شهر :مشهد


6
کارجو آفا برق مخابرات مشهد 1397/7/25
کارشناسی برق مخابرات شهر :مشهد


7
کارجو آفا صنایع ابمیوه و نوشابه سازی مشهد 1397/7/25
کاردانی صنایع ابمیوه و نوشابه سازی شهر :مشهد


8
کارجو خانم حسابداری مشهد 1397/7/24
کارشناسی حسابداری شهر :مشهد


9
کارجو آفا برق-الکترونیک مشهد 1397/7/23
کارشناسی برق-الکترونیک شهر :مشهد


10
کارجو خانم مهندسی شیمی مشهد 1397/7/23
کارشناسی مهندسی شیمی شهر :مشهد


11
کارجو آفا حسابداری مشهد 1397/7/22
کارشناسی حسابداری شهر :مشهد


12
کارجو آفا حسابداری مشهد 1397/7/22
کارشناسی حسابداری شهر :مشهد


13
کارجو خانم نرم افزار مشهد 1397/7/21
کارشناسی نرم افزار شهر :مشهد


14
کارجو آفا تجربی مشهد 1397/7/21
راهنمایی تجربی شهر :مشهد


15
کارجو آفا تربیت بدنی خراسان شمالی بجنورد پشت شهربازی رضوی ۱۲ پ۲۰ 1397/7/20
کاردانی تربیت بدنی شهر :خراسان شمالی بجنورد پشت شهربازی رضوی ۱۲ پ۲۰


16
کارجو آفا کامپیوتر مشهد 1397/7/20
کاردانی کامپیوتر شهر :مشهد


17
کارجو آفا مهندسی عمران مشهد 1397/7/17
کارشناسی مهندسی عمران شهر :مشهد


18
کارجو آفا مکانیک سیالات مشهد 1397/7/17
کارشناسی مکانیک سیالات شهر :مشهد


19
کارجو آفا مکانیک سیالات مشهد 1397/7/17
کارشناسی مکانیک سیالات شهر :مشهد


20
کارجو آفا حسابداري مشهد 1397/7/17
کارشناسی حسابداري شهر :مشهد


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی