استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

واحد کنترل کیفیت      

1396/10/24

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی مکانیک
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
کارورز واحد کنترل کیفی مشهد 1396/12/9
کارورز واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :موتور پمپ شناور وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/12/6
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


3
واحد مهندسي مشهد 1396/11/30
واحد مهندسي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/11/29
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
واحد مالی مشهد 1396/11/28
واحد مالی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/23
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


7
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/11/21
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/11/21
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


9
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/17
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
واحد تعمير و نگهداري مشهد 1396/11/16
واحد تعمير و نگهداري زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


11
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کیک و کلوچه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
واحد تعمير و نگهداري مشهد 1396/11/15
واحد تعمير و نگهداري زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


13
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


14
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


15
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/11/5
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


16
متصدی واحد کنترل کیفی 1396/10/27
متصدی واحد کنترل کیفی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


17
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/10/24
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
واحد طراحی مهندسي مشهد 1396/10/24
واحد طراحی مهندسي زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
سرپرست واحد تاسیسات 1396/10/9
سرپرست واحد تاسیسات زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
سرپرست واحد تاسیسات 1396/10/8
سرپرست واحد تاسیسات زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی