استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

نگهبان کد 10020      

1397/4/21

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
نگهباني کد 11823 مشهد 1397/8/23
نگهباني کد 11823 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


2
نگهبان کد 11652 مشهد 1397/8/12
نگهبان کد 11652 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
نگهبان کد 11610 مشهد 1397/8/9
نگهبان کد 11610 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


4
نگهبان کد 11499 مشهد 1397/8/1
نگهبان کد 11499 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
نگهبان کد 11431 مشهد 1397/7/26
نگهبان کد 11431 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
نگهبان کد 11430 مشهد 1397/7/26
نگهبان کد 11430 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


7
نگهبان کد 11359 مشهد 1397/7/21
نگهبان کد 11359 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
نگهبان کد 11346 مشهد 1397/7/19
نگهبان کد 11346 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
نگهبان کد 11291 مشهد 1397/7/16
نگهبان کد 11291 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
نگهبان کد 11291 مشهد 1397/7/16
نگهبان کد 11291 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


11
نگهبان کد 11209 مشهد 1397/7/11
نگهبان کد 11209 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
نگهبان شب کد 11181 مشهد 1397/7/9
نگهبان شب کد 11181 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
نگهبان کد 11156 مشهد 1397/7/8
نگهبان کد 11156 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
نگهبان کد 11155 مشهد 1397/7/8
نگهبان کد 11155 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
نگهبان کد 11059 مشهد 1397/7/1
نگهبان کد 11059 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
نگهبان کد 11028 مشهد 1397/6/31
نگهبان کد 11028 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
نگهبان کد 10781 مشهد 1397/6/10
نگهبان کد 10781 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


18
نگهبان کد 10735 مشهد 1397/6/6
نگهبان کد 10735 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


19
نگهبان کد 10622 مشهد 1397/5/29
نگهبان کد 10622 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
نگهبان کد 10524 مشهد 1397/5/23
نگهبان کد 10524 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی