استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

نگهبان کد 10020      

1397/4/21

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
نگهبان کد 11059 مشهد 1397/7/1
نگهبان کد 11059 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
نگهبان کد 11028 مشهد 1397/6/31
نگهبان کد 11028 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
نگهبان کد 10781 مشهد 1397/6/10
نگهبان کد 10781 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


4
نگهبان کد 10735 مشهد 1397/6/6
نگهبان کد 10735 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
نگهبان کد 10622 مشهد 1397/5/29
نگهبان کد 10622 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
نگهبان کد 10524 مشهد 1397/5/23
نگهبان کد 10524 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
نگهبان کد 10524 مشهد 1397/5/23
نگهبان کد 10524 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
نگهبان کد 10430 مشهد 1397/5/17
نگهبان کد 10430 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
نگهبان کد 10263 مشهد 1397/5/6
نگهبان کد 10263 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
نگهباني کد 10249 مشهد 1397/5/6
نگهباني کد 10249 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


11
نگهبان کد 10241 مشهد 1397/5/4
نگهبان کد 10241 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


12
نگهبان کد 10020 مشهد 1397/4/21
نگهبان کد 10020 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
نگهبان کد 9988 مشهد 1397/4/19
نگهبان کد 9988 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


14
نگهبان کد 9967 مشهد 1397/4/19
نگهبان کد 9967 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


15
نگهبان کد 9929 مشهد 1397/4/17
نگهبان کد 9929 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
نگهبان کد 9847 مشهد 1397/4/11
نگهبان کد 9847 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
نگهبان کد 9773 مشهد 1397/4/6
نگهبان کد 9773 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
نگهبان کد 9699 مشهد 1397/4/2
نگهبان کد 9699 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


19
نگهبان کد 9671 مشهد 1397/3/30
نگهبان کد 9671 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


20
نگهبان کد 9644 مشهد 1397/3/30
نگهبان کد 9644 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی