استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

نگهبان کد 10020      

1397/4/21

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
نگهبان کد 10020 مشهد 1397/4/21
نگهبان کد 10020 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
نگهبان کد 9988 مشهد 1397/4/19
نگهبان کد 9988 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


3
نگهبان کد 9967 مشهد 1397/4/19
نگهبان کد 9967 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


4
نگهبان کد 9929 مشهد 1397/4/17
نگهبان کد 9929 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
نگهبان کد 9847 مشهد 1397/4/11
نگهبان کد 9847 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
نگهبان کد 9773 مشهد 1397/4/6
نگهبان کد 9773 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
نگهبان کد 9699 مشهد 1397/4/2
نگهبان کد 9699 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
نگهبان کد 9671 مشهد 1397/3/30
نگهبان کد 9671 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


9
نگهبان کد 9644 مشهد 1397/3/30
نگهبان کد 9644 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
نگهبان کد 9463 مشهد 1397/3/19
نگهبان کد 9463 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
نگهباني کد 9445 مشهد 1397/3/19
نگهباني کد 9445 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


12
نگهبان کد 9427 مشهد 1397/3/13
نگهبان کد 9427 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


13
نگهباني کد 9409 مشهد 1397/3/12
نگهباني کد 9409 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


14
نگهبان کد 9381 مشهد 1397/3/9
نگهبان کد 9381 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


15
نگهبان کد 9365 مشهد 1397/3/8
نگهبان کد 9365 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
نگهبان کد 9348 مشهد 1397/3/8
نگهبان کد 9348 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


17
نگهباني کد 9341 مشهد 1397/3/7
نگهباني کد 9341 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


18
نگهبان کد 9270 مشهد 1397/3/2
نگهبان کد 9270 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
نگهبان کد 9263 مشهد 1397/3/2
نگهبان کد 9263 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
نگهبان شب 1397/2/11
نگهبان شب زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :اقا ساعات کاری :19 تا 8 صبح روزهای پنجشنبه تعط


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی