ویرایش کارجویان
استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارفرما گرامی در صورت علاقه به انجام مصاحبه حضوری و یا دعوت به کار نیروی زیر کافیست کد کارجو را با تماس با شماره های زیر به کاریابی اعلام نمایید..
شماره های تماس: 36518976-36518977                        کد کارجو :12465                       دیدن موارد مشابه این کارجو

تاریخ ثبت نام 1397/4/19 جنسیت آفا تاریخ تولد 1368/3/5
تاهل: متاهل استان: خراسان شهر: مشهد
وضعیت سلامت: سالم دین : اسلام-شیعه وضعیت خدمت : پایان خدمت

وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلرشته تحصیلینوع دانشگاهشهرمعدل 
کاردانیمکانیکعلمی کاربردی اسفراین۱۴.۳۰
کارشناسیعمرانغیر انتفاعیمشهد۱۳.۳۴

دوره های گذرانده شده

نام دورهساعات دورهبرگزار کنندهسال برگزاری  
ETABS30مجتمع آموزشی سنجش پارسیان۱۳۹۴

وضعیت زبان

نام زبان خواندننوشتنمکالمه 
زبان انگلیسیمتوسطضعیفمتوسط

سوابق شغلی

نام شرکتسمتتاریخ شروعتاریخ پایانمدت به ماه 
شرکت سوله سازی خراسانناظر کنترل کیفی96,04,1096,09,305

مشاغل مورد تقاضا

عنوان شغل 
مهندس عمران
ساخت و تولید
بازرس کنترل کیفیت

کارفرما گرامی در صورت علاقه به انجام مصاحبه حضوری و یا دعوت به کار نیروی زیر کافیست کد کارجو را با تماس با شماره های زیر به کاریابی اعلام نمایید..
شماره های تماس: 36518976-36518977                        کد کارجو :12465                       دیدن موارد مشابه این کارجو

موردی یافت نشد

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی