استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

مسئول خرید      

1396/11/23

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : آقا
بیمه : از روز اول
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
مسئول تولید شیفت عصر کد 11821 1397/8/23
مسئول تولید شیفت عصر کد 11821 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
مسئول دفتر کد 11800 مشهد 1397/8/22
مسئول دفتر کد 11800 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


3
مسئول ترابری(نقلیه) کد 11670 مشهد 1397/8/13
مسئول ترابری(نقلیه) کد 11670 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
مسئول دفتر کد 11619 مشهد 1397/8/10
مسئول دفتر کد 11619 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


5
مسئول دفتر کد 11585 مشهد 1397/8/7
مسئول دفتر کد 11585 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


6
مسئول تداركات کد 11581 مشهد 1397/8/7
مسئول تداركات کد 11581 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
مسئول ترابری(نقلیه) کد 11571 مشهد 1397/8/6
مسئول ترابری(نقلیه) کد 11571 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
مسئول تولید شیفت عصر کد 11553 1397/8/5
مسئول تولید شیفت عصر کد 11553 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
مسئول تولید شیفت عصر کد 11489 1397/7/30
مسئول تولید شیفت عصر کد 11489 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
مسئول تولید خانم کد 11485 1397/7/30
مسئول تولید خانم کد 11485 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
مسئول تولید کد 11469 مشهد 1397/7/29
مسئول تولید کد 11469 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
مسئول تولید کد 11424 مشهد 1397/7/26
مسئول تولید کد 11424 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11412 مشهد 1397/7/25
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11412 زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


14
مسئول خرید کد 11372 1397/7/22
مسئول خرید کد 11372 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11355 مشهد 1397/7/21
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11355 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
مسئول فني کد 11329 مشهد 1397/7/18
مسئول فني کد 11329 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
مسئول دفتر کد 11296 مشهد 1397/7/16
مسئول دفتر کد 11296 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
مسئول دفتر کد 11296 مشهد 1397/7/16
مسئول دفتر کد 11296 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11263 مشهد 1397/7/14
مسئول دفتر مدیر عامل کد 11263 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
مسئول دفتر کد 11260 مشهد 1397/7/14
مسئول دفتر کد 11260 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی