استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

متصدی واحد تاسيسات کد 9530      

1397/3/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم به بالا
جنسیت : آقا
بیمه : بعد از 3 ماه
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

پایه قانون کار

1
واحد برنامه ریزی تولید کد 11348 مشهد 1397/7/21
واحد برنامه ریزی تولید کد 11348 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 11340 مشهد 1397/7/19
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 11340 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


3
واحد اداری و فروش کد 11218 مشهد 1397/7/11
واحد اداری و فروش کد 11218 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
نیروی واحد نت کد 11159 1397/7/8
نیروی واحد نت کد 11159 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
واحد کنترل کیفی کد 11143 مشهد 1397/7/7
واحد کنترل کیفی کد 11143 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


6
واحد کنترل کیفی کد 11067 مشهد 1397/7/1
واحد کنترل کیفی کد 11067 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
نیروی واحد نت کد 11016 1397/6/31
نیروی واحد نت کد 11016 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
واحد کنترل کیفی کد 10969 مشهد 1397/6/25
واحد کنترل کیفی کد 10969 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


9
نیروی واحد نت کد 10927 1397/6/22
نیروی واحد نت کد 10927 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
واحد کنترل کیفی کد 10854 مشهد 1397/6/17
واحد کنترل کیفی کد 10854 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10806 مشهد 1397/6/12
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10806 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


12
کارشناس واحد فنی کد 10776 مشهد 1397/6/10
کارشناس واحد فنی کد 10776 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


13
تاسيسات کد 10772 مشهد 1397/6/10
تاسيسات کد 10772 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


14
واحد کنترل کیفی کد 10753 مشهد 1397/6/10
واحد کنترل کیفی کد 10753 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


15
واحد برنامه ریزی و انبار کد 10728 مشهد 1397/6/6
واحد برنامه ریزی و انبار کد 10728 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10680 مشهد 1397/6/3
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10680 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


17
واحد کنترل کیفی کد 10676 مشهد 1397/6/3
واحد کنترل کیفی کد 10676 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


18
نیروی واحد نت کد 10597 مشهد 1397/5/28
نیروی واحد نت کد 10597 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
نیروی واحد مالی کد 10585 مشهد 1397/5/27
نیروی واحد مالی کد 10585 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


20
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 مشهد 1397/5/27
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی