استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

متصدی واحد تاسيسات کد 9530      

1397/3/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم به بالا
جنسیت : آقا
بیمه : بعد از 3 ماه
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

پایه قانون کار

1
نیروی واحد مالی کد 10585 مشهد 1397/5/27
نیروی واحد مالی کد 10585 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 مشهد 1397/5/27
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


3
نیروی واحد نت کد 10565 مشهد 1397/5/25
نیروی واحد نت کد 10565 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10491 مشهد 1397/5/22
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10491 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


5
تاسيسات کد 10489 مشهد 1397/5/21
تاسيسات کد 10489 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


6
کارشناس واحد برنامه ریزی کد 10460 مشهد 1397/5/20
کارشناس واحد برنامه ریزی کد 10460 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


7
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10432 مشهد 1397/5/18
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10432 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


8
نیروی واحد مالی کد 10407 مشهد 1397/5/16
نیروی واحد مالی کد 10407 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس واحد برنامه ریزی کد 10382 مشهد 1397/5/14
کارشناس واحد برنامه ریزی کد 10382 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
نیروی واحد ماشین افزار کد 10361 مشهد 1397/5/13
نیروی واحد ماشین افزار کد 10361 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
تاسيسات کد 10347 مشهد 1397/5/13
تاسيسات کد 10347 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


12
نیروی واحد بازرگانی کد 10338 مشهد 1397/5/13
نیروی واحد بازرگانی کد 10338 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


13
نیروی واحد بازرگانی کد 10284 مشهد 1397/5/8
نیروی واحد بازرگانی کد 10284 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


14
نیروی واحد مالی کد 10283 مشهد 1397/5/8
نیروی واحد مالی کد 10283 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


15
تاسيسات کد 10276 مشهد 1397/5/7
تاسيسات کد 10276 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


16
تعمیرکار واحد فنی کد 10229 مشهد 1397/5/3
تعمیرکار واحد فنی کد 10229 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
متصدی واحد تاسيسات کد 10226 مشهد 1397/5/3
متصدی واحد تاسيسات کد 10226 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


18
تاسيسات کد 10155 مشهد 1397/4/28
تاسيسات کد 10155 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


19
واحد مالی کد 10070 مشهد 1397/4/24
واحد مالی کد 10070 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
تعمیرکار واحد فنی کد 10006 مشهد 1397/4/21
تعمیرکار واحد فنی کد 10006 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی