استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

مترجمی زبان انگلیسی      

1396/11/24

زمینه فعالیت:صنعتی
ساعات کار: سایر
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی مهم نیست
جنسیت : خانم
بیمه : لطفا یک گزینه ر
وضعیت تاهل : متاهل

آدرس

خراسان -- مشهد

میزان حقوق

توافقی

1
مترجمی زبان انگلیسی مشهد 1396/11/24
مترجمی زبان انگلیسی زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :سایر


2
مترجمي زبان انگليسي مشهد 1396/10/12
مترجمي زبان انگليسي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
مترجمي زبان انگليسي مشهد 1396/10/12
مترجمي زبان انگليسي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
گارسون و میزبان مشهد 1396/9/26
گارسون و میزبان زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


5
میزبان رستوران 1396/8/15
میزبان رستوران زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
مترجمي زبان انگليسي مشهد 1396/7/4
مترجمي زبان انگليسي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
مترجمی زبان انگلیسی مشهد 1396/5/23
مترجمی زبان انگلیسی زمینه فعالیت :پودر (پالچ و تالک سفید و ...) وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/4/10
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/4/1
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/29
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/25
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/21
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/13
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/9
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/3/5
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
میزبان مشهد 1396/2/26
میزبان زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
میزبان مشهد 1396/2/26
میزبان زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کارشناس زبان انگلیسی مشهد 1396/2/25
کارشناس زبان انگلیسی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
مترجمی زبان انگلیسی مشهد 1396/2/21
مترجمی زبان انگلیسی زمینه فعالیت :فروش قطعات هیدرولیک وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


20
مترجمی زبان انگلیسی مشهد 1396/2/21
مترجمی زبان انگلیسی زمینه فعالیت :فروش قطعات هیدرولیک وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی