استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
کارشناس تضمین کیفیت کد 11436 مشهد 1397/7/26
کارشناس تضمین کیفیت کد 11436 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس آموزش و برنامه ریزی کد 11435 مشهد 1397/7/26
کارشناس آموزش و برنامه ریزی کد 11435 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کارپرداز کد 11434 مشهد 1397/7/26
کارپرداز کد 11434 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
کارشناس مهندسی خرید کد 11433 مشهد 1397/7/26
کارشناس مهندسی خرید کد 11433 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
خط تولید کد 11432 مشهد 1397/7/26
خط تولید کد 11432 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
نگهبان کد 11431 مشهد 1397/7/26
نگهبان کد 11431 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
نگهبان کد 11430 مشهد 1397/7/26
نگهبان کد 11430 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
راننده ليفتراك کد 11429 مشهد 1397/7/26
راننده ليفتراك کد 11429 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
نیرو آلومنیوم کار کد 11428 مشهد 1397/7/26
نیرو آلومنیوم کار کد 11428 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
آبدارچی کد 11427 مشهد 1397/7/26
آبدارچی کد 11427 زمینه فعالیت :پخش وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
حسابدار کد 11426 مشهد 1397/7/26
حسابدار کد 11426 زمینه فعالیت :پخش وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
خط توليد کد 11425 1397/7/26
خط توليد کد 11425 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


13
مسئول تولید کد 11424 مشهد 1397/7/26
مسئول تولید کد 11424 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
منشی کد 11423 مشهد 1397/7/26
منشی کد 11423 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
سرپرست كارگاه کد 11422 مشهد 1397/7/26
سرپرست كارگاه کد 11422 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
اداری و ثبت کد 11421 1397/7/26
اداری و ثبت کد 11421 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
خط تولید اقا کد 11420 مشهد 1397/7/26
خط تولید اقا کد 11420 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
منشی کد 11419 مشهد 1397/7/26
منشی کد 11419 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
فروشنده مشهد 1397/7/26
فروشنده زمینه فعالیت :ایزوگام-قیر وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


20
خط توليد خانم کد 11418 مشهد 1397/7/25
خط توليد خانم کد 11418 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی