استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
خط توليد کد 10593 مشهد 1397/5/27
خط توليد کد 10593 زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


2
كارگر انبار کد 10592 مشهد 1397/5/27
كارگر انبار کد 10592 زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


3
اپراتور دستگاه کد 10591 مشهد 1397/5/27
اپراتور دستگاه کد 10591 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
راننده بيل مكانيكي کد 10590 1397/5/27
راننده بيل مكانيكي کد 10590 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
خط توليد کد 10589 مشهد 1397/5/27
خط توليد کد 10589 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
راننده نيسان کد 10588 1397/5/27
راننده نيسان کد 10588 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس شیمی کد 10587 مشهد 1397/5/27
کارشناس شیمی کد 10587 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
كارگر ساده کد 10586 مشهد 1397/5/27
كارگر ساده کد 10586 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
نیروی واحد مالی کد 10585 مشهد 1397/5/27
نیروی واحد مالی کد 10585 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 مشهد 1397/5/27
کارشناس واحد کنترل کیفی کد 10584 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


11
مدير توليد کد 10583 مشهد 1397/5/27
مدير توليد کد 10583 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


12
کارشناس فروش کد 10582 مشهد 1397/5/27
کارشناس فروش کد 10582 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


13
کارشناس خرید کد 10581 مشهد 1397/5/27
کارشناس خرید کد 10581 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
خط توليد کد 10580 مشهد 1397/5/27
خط توليد کد 10580 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :ساعتی ساعات کاری :12ساعتی


15
پرسكار کد 10579 مشهد 1397/5/27
پرسكار کد 10579 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
ورق كار و برشکار کد 10578 مشهد 1397/5/27
ورق كار و برشکار کد 10578 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
جوشكار کد 10577 مشهد 1397/5/27
جوشكار کد 10577 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
سرايداري کد 10576 1397/5/27
سرايداري کد 10576 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس تضمین کیفیت کد 10575 مشهد 1397/5/27
کارشناس تضمین کیفیت کد 10575 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
راننده لیفتراک کد 10574 مشهد 1397/5/25
راننده لیفتراک کد 10574 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی