استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
اپراتور تولید کد 12883 مشهد 1397/11/3
اپراتور تولید کد 12883 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :14:30 تا 22


2
خط توليد کد 12882 مشهد 1397/11/3
خط توليد کد 12882 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


3
کارشناس صنایع غذایی کد 12881 مشهد 1397/11/3
کارشناس صنایع غذایی کد 12881 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :


4
کارپرداز کد 12880 مشهد 1397/11/3
کارپرداز کد 12880 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :


5
حسابدار کد 12879 مشهد 1397/11/3
حسابدار کد 12879 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار و مزایا ساعات کاری :


6
تراشکار کد 12878 مشهد 1397/11/3
تراشکار کد 12878 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :6 تا 14:30 همراه با اضافه کار


7
برقکار صنعتی کد 12877 مشهد 1397/11/3
برقکار صنعتی کد 12877 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار ساعات کاری :7تا15 همراه با اضافه کار تا19


8
سرایدار کد 12876 مشهد 1397/11/3
سرایدار کد 12876 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


9
خط توليد کد 12875 مشهد 1397/11/3
خط توليد کد 12875 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :نزدیک به قانون کار ساعات کاری :7:30 تا 16


10
خط توليد کد 12874 مشهد 1397/11/3
خط توليد کد 12874 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد32تومن ساعات کاری :7تا16


11
اپراتور فني کد 12873 1397/11/3
اپراتور فني کد 12873 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :1500 ساعات کاری :


12
حسابدار کد 12872 مشهد 1397/11/3
حسابدار کد 12872 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :


13
كارگر انبارمحصول کد 12871 1397/11/2
كارگر انبارمحصول کد 12871 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


14
خط توليد کد 12870 1397/11/2
خط توليد کد 12870 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


15
حسابدار کد 12869 مشهد 1397/11/2
حسابدار کد 12869 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :ق کار و مزایا ساعات کاری :7:30 الی 15


16
خط توليد کد 12868 1397/11/2
خط توليد کد 12868 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق : ساعات کاری :


17
کارپرداز کد 12867 مشهد 1397/11/2
کارپرداز کد 12867 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :


18
مسئول تدارکات کد 12866 مشهد 1397/11/2
مسئول تدارکات کد 12866 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


19
مدیر برنامه ریزی کد 12865 مشهد 1397/11/2
مدیر برنامه ریزی کد 12865 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :


20
تعمیر و نگهداری کد 12864 مشهد 1397/11/2
تعمیر و نگهداری کد 12864 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی