استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
بازارياب(تلفني و کارمند اداری) 1396/12/23
بازارياب(تلفني و کارمند اداری) زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
كارگر ساده مشهد 1396/12/23
كارگر ساده زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
چاپ 1396/12/23
چاپ زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
خط توليد مشهد 1396/12/23
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


5
انباردار مشهد 1396/12/23
انباردار زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
میزبان مشهد 1396/12/22
میزبان زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
خدماتي و نظافتي مشهد 1396/12/22
خدماتي و نظافتي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
حسابدار مشهد 1396/12/22
حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کمک نجار 1396/12/22
کمک نجار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
حسابدار مشهد 1396/12/22
حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کمک نجار 1396/12/22
کمک نجار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
مذاکره کننده مشهد 1396/12/21
مذاکره کننده زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
كارگر ساده 1396/12/21
كارگر ساده زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
نیروی رستوران و کافی شاپ مشهد 1396/12/21
نیروی رستوران و کافی شاپ زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
نیروی شراکتی تراشکاری 1396/12/21
نیروی شراکتی تراشکاری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
خط توليد مشهد 1396/12/21
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


17
رشته هاي مهندسي 1396/12/21
رشته هاي مهندسي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
راننده تراکتور بیل دار مشهد 1396/12/20
راننده تراکتور بیل دار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
خط توليد مشهد 1396/12/20
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
سرپرست بازاریابان مشهد 1396/12/20
سرپرست بازاریابان زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی