استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

سرپرست بازاریابان      

1396/12/20

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی به بالا
جنسیت : مهم نیست
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

بالاتر از قانون کار

1
سرپرست بازاریابان مشهد 1396/12/20
سرپرست بازاریابان زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
سرپرست تولید مشهد 1396/12/2
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


3
سرپرست تولید مشهد 1396/11/29
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


4
سرپرست تولید مشهد 1396/11/28
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
سرپرست تولید مشهد 1396/11/21
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
سرپرست تولید مشهد 1396/11/21
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
سرپرست تولید مشهد 1396/11/15
سرپرست تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
سرپرست خط تولید مشهد 1396/11/11
سرپرست خط تولید زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
سرپرست خط تولید مشهد 1396/11/9
سرپرست خط تولید زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
سرپرست خط تولید مشهد 1396/11/5
سرپرست خط تولید زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
سرپرست فروش 1396/10/28
سرپرست فروش زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
سرپرست فروش 1396/10/27
سرپرست فروش زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
سرپرست توليد مشهد 1396/10/13
سرپرست توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
سرپرست سالن تزریق مشهد 1396/10/11
سرپرست سالن تزریق زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


15
سرپرست واحد تاسیسات 1396/10/9
سرپرست واحد تاسیسات زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
سرپرست انبارداري 1396/10/9
سرپرست انبارداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
سرپرست واحد تاسیسات 1396/10/8
سرپرست واحد تاسیسات زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
سرپرست واحد تاسیسات 1396/10/8
سرپرست واحد تاسیسات زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
سرپرست انبارداري 1396/10/7
سرپرست انبارداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
سرپرست سالن تزریق مشهد 1396/10/6
سرپرست سالن تزریق زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی