استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

سرپرست بازاریابان      

1396/12/20

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی به بالا
جنسیت : مهم نیست
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

بالاتر از قانون کار

1
سرپرست فنی کد 10974 مشهد 1397/6/25
سرپرست فنی کد 10974 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


2
سرپرست شیفت سالن تزریق کد 10972 مشهد 1397/6/25
سرپرست شیفت سالن تزریق کد 10972 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


3
سرپرست كارگاه کد 10965 مشهد 1397/6/24
سرپرست كارگاه کد 10965 زمینه فعالیت :خدماتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
سرپرست قالبسازی کد 10943 مشهد 1397/6/24
سرپرست قالبسازی کد 10943 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
سرپرست كارگاه کد 10922 مشهد 1397/6/21
سرپرست كارگاه کد 10922 زمینه فعالیت :خدماتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
سرپرست انبار کد 10851 مشهد 1397/6/17
سرپرست انبار کد 10851 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
سرپرست انبار کد 10774 مشهد 1397/6/10
سرپرست انبار کد 10774 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
سرپرست قالبسازی کد 10759 مشهد 1397/6/10
سرپرست قالبسازی کد 10759 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


9
سرپرست سالن تزریق کد 10758 مشهد 1397/6/10
سرپرست سالن تزریق کد 10758 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
سرپرست انبار کد 10751 مشهد 1397/6/10
سرپرست انبار کد 10751 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
سرپرست سالن تزریق کد 10656 مشهد 1397/6/1
سرپرست سالن تزریق کد 10656 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


12
سرپرست قالبسازی کد 10655 مشهد 1397/6/1
سرپرست قالبسازی کد 10655 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


13
سرپرست قالبسازی کد 10535 مشهد 1397/5/23
سرپرست قالبسازی کد 10535 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


14
سرپرست سالن تزریق کد 10534 مشهد 1397/5/23
سرپرست سالن تزریق کد 10534 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


15
سرپرست سالن تزریق کد 10482 مشهد 1397/5/21
سرپرست سالن تزریق کد 10482 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


16
سرپرست آتش نشانی کد 10417 1397/5/17
سرپرست آتش نشانی کد 10417 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
سرپرست سالن تزریق کد 10345 مشهد 1397/5/13
سرپرست سالن تزریق کد 10345 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


18
سرپرست انبار کد 10335 مشهد 1397/5/11
سرپرست انبار کد 10335 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
سرپرست انبار کد 10215 مشهد 1397/5/2
سرپرست انبار کد 10215 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
سرپرست انبار کد 10101 مشهد 1397/4/27
سرپرست انبار کد 10101 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی