استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

خط توليد      

1396/12/23

زمینه فعالیت:شرکت
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : راهنمایی
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

روزمزد

1
خط توليد کد 12238 مشهد 1397/9/24
خط توليد کد 12238 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
خط توليد خانم کد 12232 مشهد 1397/9/24
خط توليد خانم کد 12232 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


3
خط توليد خانم کد 12221 مشهد 1397/9/22
خط توليد خانم کد 12221 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
خط تولید کد 12216 مشهد 1397/9/21
خط تولید کد 12216 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
خط توليد اقا کد 12208 مشهد 1397/9/21
خط توليد اقا کد 12208 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
خط توليد کد 12207 مشهد 1397/9/21
خط توليد کد 12207 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
خط توليد کد 12202 مشهد 1397/9/21
خط توليد کد 12202 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
اپراتور توليد کد 12192 مشهد 1397/9/20
اپراتور توليد کد 12192 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
خط توليد خانم کد 12180 مشهد 1397/9/20
خط توليد خانم کد 12180 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


10
خط توليد اقا کد 12179 مشهد 1397/9/20
خط توليد اقا کد 12179 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


11
خط توليد اقا کد 12170 مشهد 1397/9/19
خط توليد اقا کد 12170 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
خط توليد کد 12119 مشهد 1397/9/15
خط توليد کد 12119 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


13
اپراتور توليد کد 12102 مشهد 1397/9/13
اپراتور توليد کد 12102 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
سرپرست خط تولید کد 12101 مشهد 1397/9/13
سرپرست خط تولید کد 12101 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
خط تولید کد 12076 مشهد 1397/9/12
خط تولید کد 12076 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
خط توليد خانم کد 12070 مشهد 1397/9/11
خط توليد خانم کد 12070 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


17
خط توليد اقا کد 12069 مشهد 1397/9/11
خط توليد اقا کد 12069 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


18
خط توليد اقا کد 12057 مشهد 1397/9/11
خط توليد اقا کد 12057 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
خط توليد خانم کد 12056 مشهد 1397/9/11
خط توليد خانم کد 12056 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
خط توليد اقا کد 12057 مشهد 1397/9/11
خط توليد اقا کد 12057 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی