استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

خط توليد      

1396/10/24

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم و فوق دیپلم
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
خط توليد مشهد 1396/10/24
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
خط توليد مشهد 1396/10/23
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


3
خط توليد مشهد 1396/10/23
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
خط توليد مشهد 1396/10/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


5
خط تولید مشهد 1396/10/21
خط تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
خط توليد مشهد 1396/10/21
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
خط توليد 1396/10/20
خط توليد زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
خط توليد مشهد 1396/10/17
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


9
خط تولید مشهد 1396/10/17
خط تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
خط توليد 1396/10/16
خط توليد زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


11
خط توليد مشهد 1396/10/16
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
خط توليد مشهد 1396/10/16
خط توليد زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
سرپرست توليد مشهد 1396/10/13
سرپرست توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
خط تولید مشهد 1396/10/13
خط تولید زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
خط توليد مشهد 1396/10/13
خط توليد زمینه فعالیت :زیتون وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
خط تولید مشهد 1396/10/12
خط تولید زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
خط توليد مشهد 1396/10/12
خط توليد زمینه فعالیت :سیلندر ماشین وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
خط توليد مشهد 1396/10/11
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


19
خط توليد مشهد 1396/10/10
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


20
خط توليد 1396/10/10
خط توليد زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی