استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

 

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1395

حداقل دستمزد سال 1395 به ميزان 812 هزار و 166تومان براي ماههاي 30 روزه

حداقل دستمزد سال 1395 به ميزان 839 هزار و 238 تومان براي ماههاي 31 روزه تعيين شد

جدول جزییات

270/722       ريال حداقل دستمزد روزانه
 8/121/660   ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
1/100/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  200/000    ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
812/166   ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

37/085      ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
51/919       ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 10000      ريال      پايه سنواتي روزانه
839/238     يال  تخفيف 10٪  حق بيمه سهم كارفرما  براي مشمولين ماده 80 براي هر نفر در ماه 31 روزه

 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی