استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

تراشكارCNC      

1396/10/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : راهنمایی
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
تراشكارCNC کد 10998 مشهد 1397/6/27
تراشكارCNC کد 10998 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


2
تراشكارCNC کد 10966 مشهد 1397/6/25
تراشكارCNC کد 10966 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
تراشكارCNC کد 10498 1397/5/22
تراشكارCNC کد 10498 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
تراشكارCNC مشهد 1397/2/9
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


5
تراشكارCNC مشهد 1397/1/6
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
تراشكارCNC مشهد 1396/10/23
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
تراشكارCNC مشهد 1396/10/19
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


8
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
تراشكارCNC مشهد 1396/9/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
تراشكارCNC مشهد 1396/9/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی