استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

تراشكارCNC      

1396/10/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : راهنمایی
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
تراشكارCNC کد 11935 مشهد 1397/9/1
تراشكارCNC کد 11935 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
تراشكارCNC کد 11634 مشهد 1397/8/12
تراشكارCNC کد 11634 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
تراشكارCNC کد 11273 مشهد 1397/7/15
تراشكارCNC کد 11273 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


4
تراشكارCNC کد 11193 1397/7/10
تراشكارCNC کد 11193 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


5
تراشكارCNC کد 11192 مشهد 1397/7/10
تراشكارCNC کد 11192 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


6
تراشكارCNC کد 11142 مشهد 1397/7/7
تراشكارCNC کد 11142 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


7
تراشكارCNC کد 11089 مشهد 1397/7/4
تراشكارCNC کد 11089 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
تراشكارCNC کد 11032 مشهد 1397/6/31
تراشكارCNC کد 11032 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


9
تراشكارCNC کد 10998 مشهد 1397/6/27
تراشكارCNC کد 10998 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


10
تراشكارCNC کد 10966 مشهد 1397/6/25
تراشكارCNC کد 10966 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
تراشكارCNC کد 10498 1397/5/22
تراشكارCNC کد 10498 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
تراشكارCNC مشهد 1397/2/9
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


13
تراشكارCNC مشهد 1397/1/6
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
تراشكارCNC مشهد 1396/10/23
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


15
تراشكارCNC مشهد 1396/10/19
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


16
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
تراشكارCNC مشهد 1396/10/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
تراشكارCNC مشهد 1396/9/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
تراشكارCNC مشهد 1396/9/18
تراشكارCNC زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی