استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

برنامه ریزی تولید      

1396/11/23

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی صنایع
جنسیت : مهم نیست
بیمه : از روز اول
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
خط توليد کد 11809 مشهد 1397/8/23
خط توليد کد 11809 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :ساعتی ساعات کاری :12ساعتی


2
خط توليد اقا کد 11788 مشهد 1397/8/22
خط توليد اقا کد 11788 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


3
خط توليد خانم کد 11787 مشهد 1397/8/22
خط توليد خانم کد 11787 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


4
خط توليد کد 11784 مشهد 1397/8/22
خط توليد کد 11784 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
خط توليد خانم کد 11770 مشهد 1397/8/21
خط توليد خانم کد 11770 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
خط توليد کد 11765 مشهد 1397/8/20
خط توليد کد 11765 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


7
خط توليد کد 11760 مشهد 1397/8/20
خط توليد کد 11760 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
خط توليد کد 11752 مشهد 1397/8/20
خط توليد کد 11752 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
خط توليد کد 11745 مشهد 1397/8/19
خط توليد کد 11745 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
خط توليد کد 11703 مشهد 1397/8/14
خط توليد کد 11703 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


11
خط توليد اقا کد 11700 مشهد 1397/8/14
خط توليد اقا کد 11700 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


12
خط توليد خانم کد 11699 مشهد 1397/8/14
خط توليد خانم کد 11699 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


13
خط توليد کد 11697 مشهد 1397/8/14
خط توليد کد 11697 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


14
خط توليد شیفت شب کد 11696 مشهد 1397/8/14
خط توليد شیفت شب کد 11696 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


15
خط توليد کد 11675 مشهد 1397/8/13
خط توليد کد 11675 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


16
خط توليد کد 11657 مشهد 1397/8/12
خط توليد کد 11657 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
سرپرست برنامه ریزی تولید کد 11655 مشهد 1397/8/12
سرپرست برنامه ریزی تولید کد 11655 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
خط توليد کد 11651 مشهد 1397/8/12
خط توليد کد 11651 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


19
خط توليد کد 11648 مشهد 1397/8/12
خط توليد کد 11648 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


20
خط توليد کد 11637 مشهد 1397/8/12
خط توليد کد 11637 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی