استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

برنامه ریزی تولید      

1396/11/23

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی صنایع
جنسیت : مهم نیست
بیمه : از روز اول
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
خط توليد کد 9306 مشهد 1397/3/3
خط توليد کد 9306 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


2
خط توليد کد 9288 مشهد 1397/3/3
خط توليد کد 9288 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


3
خط توليد کد 9286 مشهد 1397/3/3
خط توليد کد 9286 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
خط توليد کد 9280 مشهد 1397/3/3
خط توليد کد 9280 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
خط توليد کد 9275 مشهد 1397/3/2
خط توليد کد 9275 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


6
خط توليد کد 9248 مشهد 1397/3/1
خط توليد کد 9248 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


7
خط توليد کد 9244 مشهد 1397/3/1
خط توليد کد 9244 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
خط توليد کد 9223 1397/2/31
خط توليد کد 9223 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
خط توليد کد 9219 1397/2/31
خط توليد کد 9219 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :12ساعتی


10
برنامه نویس اندروید کد 9217 مشهد 1397/2/30
برنامه نویس اندروید کد 9217 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
خط توليد مشهد 1397/2/30
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


12
خط توليد کد 9193 مشهد 1397/2/29
خط توليد کد 9193 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
خط توليد کد 9184 مشهد 1397/2/29
خط توليد کد 9184 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
خط توليد کد 9183 مشهد 1397/2/29
خط توليد کد 9183 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


15
خط توليد کد 9176 مشهد 1397/2/27
خط توليد کد 9176 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


16
خط توليد کد 9169 مشهد 1397/2/27
خط توليد کد 9169 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


17
خط توليد کد 9152 مشهد 1397/2/26
خط توليد کد 9152 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


18
خط توليد کد9148 مشهد 1397/2/26
خط توليد کد9148 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
خط توليد کد 9145 مشهد 1397/2/25
خط توليد کد 9145 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


20
خط توليد کد 9144 مشهد 1397/2/25
خط توليد کد 9144 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی