استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

برنامه ریزی تولید      

1396/11/23

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی صنایع
جنسیت : مهم نیست
بیمه : از روز اول
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
خط توليد 1396/12/5
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


2
خط توليد مشهد 1396/12/3
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


3
خط توليد مشهد 1396/12/2
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
خط توليد مشهد 1396/12/2
خط توليد زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


5
خط توليد مشهد 1396/12/2
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


6
برنامه نويس مشهد 1396/12/2
برنامه نويس زمینه فعالیت :تولید نرم افزار وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
خط توليد مشهد 1396/11/30
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
خط توليد مشهد 1396/11/29
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


9
خط توليد مشهد 1396/11/27
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
خط توليد مشهد 1396/11/26
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


11
خط توليد مشهد 1396/11/25
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
خط توليد مشهد 1396/11/25
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
برنامه ریزی تولید مشهد 1396/11/23
برنامه ریزی تولید زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
خط توليد مشهد 1396/11/23
خط توليد زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


15
خط توليد مشهد 1396/11/23
خط توليد زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
خط توليد مشهد 1396/11/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


17
خط توليد مشهد 1396/11/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


18
خط توليد مشهد 1396/11/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


19
خط توليد مشهد 1396/11/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


20
خط توليد مشهد 1396/11/21
خط توليد زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی