استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

اپراتور تولید کد 10022      

1397/4/21

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 12ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم
جنسیت : مهم نیست
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
اپراتور آسیاب کد 11060 مشهد 1397/7/1
اپراتور آسیاب کد 11060 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


2
خط توليد کد 11033 مشهد 1397/6/31
خط توليد کد 11033 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


3
خط توليد کد 11029 مشهد 1397/6/31
خط توليد کد 11029 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


4
اپراتورفنی کد 11021 مشهد 1397/6/31
اپراتورفنی کد 11021 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
خط توليد کد 11020 مشهد 1397/6/31
خط توليد کد 11020 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


6
اپراتور دستگاه کد 11013 مشهد 1397/6/31
اپراتور دستگاه کد 11013 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
خط توليد کد 11009 مشهد 1397/6/31
خط توليد کد 11009 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
خط توليد خانم کد 11004 م 1397/6/27
خط توليد خانم کد 11004 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
خط توليد اقا کد 11003 م 1397/6/27
خط توليد اقا کد 11003 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
اپراتور دستگاه کد 10997 مشهد 1397/6/27
اپراتور دستگاه کد 10997 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
اپراتورفنی کد 10985 مشهد 1397/6/26
اپراتورفنی کد 10985 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


12
خط توليد کد 10976 مشهد 1397/6/25
خط توليد کد 10976 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


13
خط توليد کد 10975 1397/6/25
خط توليد کد 10975 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
اپراتور دستگاه تزريق کد 10961 مشهد 1397/6/24
اپراتور دستگاه تزريق کد 10961 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


15
اپراتور تلفن کد 10951 1397/6/24
اپراتور تلفن کد 10951 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
اپراتور دستگاه کد 10946 مشهد 1397/6/24
اپراتور دستگاه کد 10946 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
خط توليد کد 10944 مشهد 1397/6/24
خط توليد کد 10944 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
خط توليد کد 10942 مشهد 1397/6/24
خط توليد کد 10942 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


19
خط توليد کد 10936 مشهد 1397/6/24
خط توليد کد 10936 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :ساعتی ساعات کاری :12ساعتی


20
خط توليد کد 10925 مشهد 1397/6/22
خط توليد کد 10925 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی