استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

امور دفتری      

1396/11/24

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : خانم
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : متاهل

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
امور بارگیری مشهد 1397/2/2
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس فروش امور خارجی 1397/1/16
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1397/1/9
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


4
کارشناس فروش امور خارجی 1397/1/9
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
امور بارگیری مشهد 1397/1/5
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
امور بارگیری مشهد 1396/12/7
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
امور بارگیری مشهد 1396/11/30
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
امور بارگیری مشهد 1396/11/27
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
امور دفتری 1396/11/24
امور دفتری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
امور بارگیری مشهد 1396/11/24
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/11/4
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


13
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


14
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/10/28
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


15
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/9/26
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


16
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/9/26
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


17
کارشناس امورشعب مشهد 1396/7/4
کارشناس امورشعب زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/6/23
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس فروش امور خارجی 1396/6/23
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی 1396/6/23
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی