استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

امور دفتری      

1396/11/24

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : خانم
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : متاهل

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
کارمند امور اداری کد 10520 مشهد 1397/5/23
کارمند امور اداری کد 10520 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
کارمند امور اداری کد 10520 مشهد 1397/5/23
کارمند امور اداری کد 10520 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کارمند امور اداری کد 10475 مشهد 1397/5/21
کارمند امور اداری کد 10475 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
کارورز اموراداری کد 10323 چنارون 1397/5/11
کارورز اموراداری کد 10323 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
کارورز اموراداری کد 10323 چنارون 1397/5/11
کارورز اموراداری کد 10323 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
امور مالي کد 10308 1397/5/10
امور مالي کد 10308 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
کارورز امور اداری کد 10228 مشهد 1397/5/3
کارورز امور اداری کد 10228 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
امور بارگیری 1397/2/2
امور بارگیری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس فروش امور خارجی 1397/1/16
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1397/1/9
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
کارشناس فروش امور خارجی 1397/1/9
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
امور بارگیری مشهد 1397/1/5
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
امور بارگیری مشهد 1396/12/7
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
امور بارگیری مشهد 1396/11/30
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
امور بارگیری مشهد 1396/11/27
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
امور دفتری 1396/11/24
امور دفتری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
امور بارگیری مشهد 1396/11/24
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/11/4
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


20
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی