استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

امور دفتری      

1396/11/24

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : خانم
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : متاهل

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
امور اداری و دفتری 1397/8/19
امور اداری و دفتری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن ساعات کاری :۱۰


2
امور ثبت سفارش کد 11735 مشهد 1397/8/19
امور ثبت سفارش کد 11735 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
امور ثبت سفارش کد 11394 مشهد 1397/7/23
امور ثبت سفارش کد 11394 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
امور اداری کد 11376 سنگان 1397/7/22
امور اداری کد 11376 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
امور اداری کد 11282 سنگان 1397/7/16
امور اداری کد 11282 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
امور ثبت سفارش کد 11186 مشهد 1397/7/9
امور ثبت سفارش کد 11186 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس امور زراعی کد 11158 1397/7/8
کارشناس امور زراعی کد 11158 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس امور زراعی کد 11015 1397/6/31
کارشناس امور زراعی کد 11015 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس امور زراعی کد 10926 1397/6/22
کارشناس امور زراعی کد 10926 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس امور زراعی کد 10891 1397/6/19
کارشناس امور زراعی کد 10891 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کارمند امور اداری کد 10628 مشهد 1397/5/29
کارمند امور اداری کد 10628 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
امور باغ کد 10594 مشهد 1397/5/28
امور باغ کد 10594 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
کارمند امور اداری کد 10520 مشهد 1397/5/23
کارمند امور اداری کد 10520 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
کارمند امور اداری کد 10520 مشهد 1397/5/23
کارمند امور اداری کد 10520 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
کارمند امور اداری کد 10475 مشهد 1397/5/21
کارمند امور اداری کد 10475 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
کارورز اموراداری کد 10323 چنارون 1397/5/11
کارورز اموراداری کد 10323 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
کارورز اموراداری کد 10323 چنارون 1397/5/11
کارورز اموراداری کد 10323 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
امور مالي کد 10308 1397/5/10
امور مالي کد 10308 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
کارورز امور اداری کد 10228 مشهد 1397/5/3
کارورز امور اداری کد 10228 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
امور بارگیری 1397/2/2
امور بارگیری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی