استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

امور بارگیری      

1396/11/24

زمینه فعالیت:کارخانه
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : دیپلم به بالا
جنسیت : آقا
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی -- مشهد

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
امور بارگیری مشهد 1396/11/30
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
امور بارگیری مشهد 1396/11/27
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
امور دفتری 1396/11/24
امور دفتری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
امور بارگیری مشهد 1396/11/24
امور بارگیری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/11/4
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/11/4
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


8
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/10/28
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


9
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/9/26
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


10
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/9/26
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


11
کارشناس امورشعب مشهد 1396/7/4
کارشناس امورشعب زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/6/23
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس فروش امور خارجی 1396/6/23
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی 1396/6/23
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی 1396/6/13
کارشناس مدیر امور مالی و بازرگانی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
مدیرامور حقوقی و قانونی 1396/6/13
مدیرامور حقوقی و قانونی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
کارشناس فروش امور خارجی 1396/6/13
کارشناس فروش امور خارجی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
کارشناس امور فروش داخلی مشهد 1396/5/31
کارشناس امور فروش داخلی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


19
کارشناس امور فروش خارجی مشهد 1396/5/31
کارشناس امور فروش خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


20
مدیر امور مالی مشهد 1396/5/31
مدیر امور مالی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی