استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کنترل کیفیت

1
كارشناس کنترل کیفیت کد 9729 مشهد 1397/4/3
كارشناس کنترل کیفیت کد 9729 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کنترل کیفیت کد 9677 مشهد 1397/3/30
کنترل کیفیت کد 9677 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
کارشناس کنترل کیفیت کد 9655 مشهد 1397/3/30
کارشناس کنترل کیفیت کد 9655 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کنترل کیفیت کد 9637 1397/3/30
کنترل کیفیت کد 9637 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
کنترل کیفیت کد 9612 1397/3/28
کنترل کیفیت کد 9612 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
کنترل کیفیت کد 9438 مشهد 1397/3/17
کنترل کیفیت کد 9438 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس کنترل کیفیت کد 9398 مشهد 1397/3/10
کارشناس کنترل کیفیت کد 9398 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
کنترل کیفیت کد 9353 مشهد 1397/3/8
کنترل کیفیت کد 9353 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


9
کنترل کیفیت کد 9305 مشهد 1397/3/3
کنترل کیفیت کد 9305 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
بازرس کنترل کیفیت کد 9173 مشهد 1397/2/27
بازرس کنترل کیفیت کد 9173 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


11
بازرس کنترل کیفیتکد 9110 مشهد 1397/2/22
بازرس کنترل کیفیتکد 9110 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


12
کارشناس کنترل کیفیت کد 9107 مشهد 1397/2/22
کارشناس کنترل کیفیت کد 9107 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


13
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/2/17
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


14
بازرس کنترل کیفیت مشهد 1397/2/16
بازرس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


15
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/2/13
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


16
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/2/4
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


17
کنترل کیفیت مشهد 1397/1/26
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :ساعتی ساعات کاری :8ساعتی


18
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/1/19
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


19
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/1/19
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


20
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1397/1/19
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی