استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کنترل کیفیت

1
کنترل کیفیت کد 10813 مشهد 1397/6/12
کنترل کیفیت کد 10813 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


2
کنترل کیفیت کد 10437 مشهد 1397/5/18
کنترل کیفیت کد 10437 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
كارشناس کنترل کیفیت کد 10419 مشهد 1397/5/17
كارشناس کنترل کیفیت کد 10419 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کنترل کیفیت کد 10356 مشهد 1397/5/13
کنترل کیفیت کد 10356 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
کنترل کیفیت کد 10332 مشهد 1397/5/11
کنترل کیفیت کد 10332 زمینه فعالیت :سیلندر ماشین وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
کنترل کیفیت کد 10270 مشهد 1397/5/7
کنترل کیفیت کد 10270 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
کنترل کیفیت کد 10141 مشهد 1397/4/28
کنترل کیفیت کد 10141 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس کنترل کیفیت کد 10134 مشهد 1397/4/28
کارشناس کنترل کیفیت کد 10134 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کنترل کیفیت کد 10102 مشهد 1397/4/27
کنترل کیفیت کد 10102 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
کنترل کیفیت کد 10066 مشهد 1397/4/24
کنترل کیفیت کد 10066 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس کنترل کیفیت کد 10063 مشهد 1397/4/24
کارشناس کنترل کیفیت کد 10063 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
کنترل کیفیت کد 10011 مشهد 1397/4/21
کنترل کیفیت کد 10011 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


13
كارشناس کنترل کیفیت کد 9729 مشهد 1397/4/3
كارشناس کنترل کیفیت کد 9729 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کنترل کیفیت کد 9677 مشهد 1397/3/30
کنترل کیفیت کد 9677 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس کنترل کیفیت کد 9655 مشهد 1397/3/30
کارشناس کنترل کیفیت کد 9655 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کنترل کیفیت کد 9637 1397/3/30
کنترل کیفیت کد 9637 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کنترل کیفیت کد 9612 1397/3/28
کنترل کیفیت کد 9612 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کنترل کیفیت کد 9438 مشهد 1397/3/17
کنترل کیفیت کد 9438 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس کنترل کیفیت کد 9398 مشهد 1397/3/10
کارشناس کنترل کیفیت کد 9398 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
کنترل کیفیت کد 9353 مشهد 1397/3/8
کنترل کیفیت کد 9353 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی