استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کارمند اداری

1
کارمند اداری کد 10939 مشهد 1397/6/24
کارمند اداری کد 10939 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
کارمند اداری ومنشی کد 10513 1397/5/22
کارمند اداری ومنشی کد 10513 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
کارمند اداری ومنشی کد 10466 1397/5/21
کارمند اداری ومنشی کد 10466 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
کارمند اداری کد 10285 مشهد 1397/5/8
کارمند اداری کد 10285 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
کارمند اداری کد 10189 مشهد 1397/5/1
کارمند اداری کد 10189 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


6
کارمند اداری کد 10111 مشهد 1397/4/27
کارمند اداری کد 10111 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
کارمند اداری کد 10026 مشهد 1397/4/21
کارمند اداری کد 10026 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


8
کارمند اداری کد 10004 مشهد 1397/4/21
کارمند اداری کد 10004 زمینه فعالیت :تولید نرم افزار وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
کارمند اداری کد 9840 مشهد 1397/4/11
کارمند اداری کد 9840 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


10
کارمند اداری کد 9778 مشهد 1397/4/6
کارمند اداری کد 9778 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
کارمند اداری ومنشی کد 9240 1397/3/1
کارمند اداری ومنشی کد 9240 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
کارمند اداری مشهد 1397/2/5
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارمند اداری مشهد 1397/2/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کارمند اداری مشهد 1397/1/18
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
کارمند اداری ومنشی مشهد 1397/1/9
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :پست خصوصی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کارمند اداری 1396/12/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کارمند اداری ومنشی 1396/10/5
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


18
کارمند اداری 1396/10/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارمند اداری ومنشی 1396/9/30
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


20
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/21
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی