استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کارمند اداری

1
کارمند اداری و مترجمی کد 12011 مشهد 1397/9/7
کارمند اداری و مترجمی کد 12011 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کارمند اداری کد 11953 مشهد 1397/9/3
کارمند اداری کد 11953 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11785 مشهد 1397/8/22
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11785 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11712 مشهد 1397/8/15
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11712 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
کارمند اداری کد 10939 مشهد 1397/6/24
کارمند اداری کد 10939 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
کارمند اداری ومنشی کد 10513 1397/5/22
کارمند اداری ومنشی کد 10513 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
کارمند اداری ومنشی کد 10466 1397/5/21
کارمند اداری ومنشی کد 10466 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارمند اداری کد 10285 مشهد 1397/5/8
کارمند اداری کد 10285 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
کارمند اداری کد 10189 مشهد 1397/5/1
کارمند اداری کد 10189 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


10
کارمند اداری کد 10111 مشهد 1397/4/27
کارمند اداری کد 10111 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
کارمند اداری کد 10026 مشهد 1397/4/21
کارمند اداری کد 10026 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


12
کارمند اداری کد 10004 مشهد 1397/4/21
کارمند اداری کد 10004 زمینه فعالیت :تولید نرم افزار وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
کارمند اداری کد 9840 مشهد 1397/4/11
کارمند اداری کد 9840 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


14
کارمند اداری کد 9778 مشهد 1397/4/6
کارمند اداری کد 9778 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


15
کارمند اداری ومنشی کد 9240 1397/3/1
کارمند اداری ومنشی کد 9240 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
کارمند اداری مشهد 1397/2/5
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کارمند اداری مشهد 1397/2/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کارمند اداری مشهد 1397/1/18
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارمند اداری ومنشی مشهد 1397/1/9
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :پست خصوصی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
کارمند اداری 1396/12/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی