استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
منشی کد 10895 مشهد 1397/6/19
منشی کد 10895 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
منشی کد 10838 مشهد 1397/6/14
منشی کد 10838 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
کارگر ساده ومنشی 1397/6/8
کارگر ساده ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن و مرد ساعات کاری :۹تا۴


4
کارمند اداری ومنشی کد 10513 1397/5/22
کارمند اداری ومنشی کد 10513 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
کارمند اداری ومنشی کد 10466 1397/5/21
کارمند اداری ومنشی کد 10466 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
اداری-منشی کد 10401 مشهد 1397/5/15
اداری-منشی کد 10401 زمینه فعالیت :ابزارآلات بسته بندی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
منشی کد 10296 مشهد 1397/5/9
منشی کد 10296 زمینه فعالیت :خدماتی فضای سبز وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
منشی کد 10290 مشهد 1397/5/8
منشی کد 10290 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
منشی تلفن خانه کد 10083 مشهد 1397/4/25
منشی تلفن خانه کد 10083 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
منشی تلفن خانه کد 9976 مشهد 1397/4/19
منشی تلفن خانه کد 9976 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
منشی کد 9515 مشهد 1397/3/22
منشی کد 9515 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
کارمند اداری ومنشی کد 9240 1397/3/1
کارمند اداری ومنشی کد 9240 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


13
منشی کد 9220 مشهد 1397/2/31
منشی کد 9220 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
منشی کد 9167 مشهد 1397/2/26
منشی کد 9167 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


15
منشی مشهد 1397/2/4
منشی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
منشی مشهد 1397/2/1
منشی زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


17
منشی 1397/1/29
منشی زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
منشی 1397/1/26
منشی زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
منشی مشهد 1397/1/19
منشی زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


20
کارمند اداری ومنشی مشهد 1397/1/9
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :پست خصوصی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی