استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
منشی کد 9515 مشهد 1397/3/22
منشی کد 9515 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
کارمند اداری ومنشی کد 9240 1397/3/1
کارمند اداری ومنشی کد 9240 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
منشی کد 9220 مشهد 1397/2/31
منشی کد 9220 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
منشی کد 9167 مشهد 1397/2/26
منشی کد 9167 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


5
منشی مشهد 1397/2/4
منشی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
منشی مشهد 1397/2/1
منشی زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
منشی 1397/1/29
منشی زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
منشی 1397/1/26
منشی زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
منشی مشهد 1397/1/19
منشی زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


10
کارمند اداری ومنشی مشهد 1397/1/9
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :پست خصوصی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
منشی 1396/12/15
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن ساعات کاری :۸


12
منشی مشهد 1396/11/17
منشی زمینه فعالیت :آسانسور و پله برقی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


13
منشی 1396/11/15
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
منشی مشهد 1396/10/18
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
منشی 1396/10/17
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
منشی مشهد 1396/10/13
منشی زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
کارمند اداری ومنشی 1396/10/5
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


18
منشی مشهد 1396/10/3
منشی زمینه فعالیت :تاسیسات مکانیکی وضعیت حقوق :کمتر از پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعت


19
منشی مشهد 1396/10/2
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
منشی مشهد 1396/10/2
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی