استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
منشی 1396/12/15
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن ساعات کاری :۸


2
منشی مشهد 1396/11/17
منشی زمینه فعالیت :آسانسور و پله برقی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


3
منشی 1396/11/15
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
منشی مشهد 1396/10/18
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
منشی 1396/10/17
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
منشی مشهد 1396/10/13
منشی زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
کارمند اداری ومنشی 1396/10/5
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
منشی مشهد 1396/10/3
منشی زمینه فعالیت :تاسیسات مکانیکی وضعیت حقوق :کمتر از پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعت


9
منشی مشهد 1396/10/2
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
منشی مشهد 1396/10/2
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
کارمند اداری ومنشی 1396/9/30
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


12
منشی مشهد 1396/9/30
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
منشی مشهد 1396/9/28
منشی زمینه فعالیت :نمایندگی آلومینیوم و کامپوزیت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
منشی 1396/9/26
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
منشی 1396/9/23
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/21
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/21
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
منشی 1396/9/21
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارمند اداری ومنشی 1396/9/20
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


20
منشی مشهد 1396/9/20
منشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی