استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

كارمند اداري

1
كارمند اداري کد 11840 مشهد 1397/8/26
كارمند اداري کد 11840 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
كارمند اداري کد 11708 مشهد 1397/8/15
كارمند اداري کد 11708 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
كارمند اداري کد 11624 مشهد 1397/8/10
كارمند اداري کد 11624 زمینه فعالیت :فوم وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
كارمند اداري کد 11605 1397/8/9
كارمند اداري کد 11605 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
كارمند اداري و منشي کد 11578 مشهد 1397/8/7
كارمند اداري و منشي کد 11578 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
كارمند اداري و منشي کد 11510 مشهد 1397/8/2
كارمند اداري و منشي کد 11510 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
كارمند اداري و منشي کد 11440 مشهد 1397/7/28
كارمند اداري و منشي کد 11440 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
كارمند اداري و منشي کد 11403 مشهد 1397/7/24
كارمند اداري و منشي کد 11403 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


9
كارمند اداري کد 10967 مشهد 1397/6/25
كارمند اداري کد 10967 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
كارمند اداري و منشي کد 10933 مشهد 1397/6/24
كارمند اداري و منشي کد 10933 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


11
كارمند اداري کد 10709 مشهد 1397/6/4
كارمند اداري کد 10709 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
كارمند اداري کد 10698 1397/6/3
كارمند اداري کد 10698 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
كارمند اداري کد 10546 مشهد 1397/5/23
كارمند اداري کد 10546 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
كارمند اداري کد 9826 مشهد 1397/4/10
كارمند اداري کد 9826 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
كارمند اداري کد 9727 مشهد 1397/4/3
كارمند اداري کد 9727 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
كارمند اداري کد 9680 مشهد 1397/3/31
كارمند اداري کد 9680 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
كارمند اداري کد 9517 مشهد 1397/3/22
كارمند اداري کد 9517 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
كارمند اداري کد 9439 مشهد 1397/3/17
كارمند اداري کد 9439 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
كارمند اداري کد 9307 مشهد 1397/3/5
كارمند اداري کد 9307 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
كارمند اداري و منشي کد 9175 1397/2/27
كارمند اداري و منشي کد 9175 زمینه فعالیت :موسسه حقوقی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی