استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

كارمند اداري

1
كارمند اداري کد 10967 مشهد 1397/6/25
كارمند اداري کد 10967 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
كارمند اداري و منشي کد 10933 مشهد 1397/6/24
كارمند اداري و منشي کد 10933 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


3
كارمند اداري کد 10709 مشهد 1397/6/4
كارمند اداري کد 10709 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
كارمند اداري کد 10698 1397/6/3
كارمند اداري کد 10698 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
كارمند اداري کد 10546 مشهد 1397/5/23
كارمند اداري کد 10546 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
كارمند اداري کد 9826 مشهد 1397/4/10
كارمند اداري کد 9826 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
كارمند اداري کد 9727 مشهد 1397/4/3
كارمند اداري کد 9727 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
كارمند اداري کد 9680 مشهد 1397/3/31
كارمند اداري کد 9680 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
كارمند اداري کد 9517 مشهد 1397/3/22
كارمند اداري کد 9517 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
كارمند اداري کد 9439 مشهد 1397/3/17
كارمند اداري کد 9439 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
كارمند اداري کد 9307 مشهد 1397/3/5
كارمند اداري کد 9307 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
كارمند اداري و منشي کد 9175 1397/2/27
كارمند اداري و منشي کد 9175 زمینه فعالیت :موسسه حقوقی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
كارمند اداريکد 9129 مشهد 1397/2/23
كارمند اداريکد 9129 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
كارمند اداريکد 9124 مشهد 1397/2/23
كارمند اداريکد 9124 زمینه فعالیت :محصولات پلاستیکی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
كارمند اداري و منشيکد 9075 1397/2/19
كارمند اداري و منشيکد 9075 زمینه فعالیت :موسسه حقوقی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
كارمند اداريکد 9073 مشهد 1397/2/19
كارمند اداريکد 9073 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
كارمند اداري و منشي 1397/2/18
كارمند اداري و منشي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
كارمند اداري و منشي 1397/2/17
كارمند اداري و منشي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
كارمند اداري و منشي 1397/2/16
كارمند اداري و منشي زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
كارمند اداري مشهد 1397/2/11
كارمند اداري زمینه فعالیت :محصولات پلاستیکی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی