استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

كارمند اداري

1
كارمند اداري مشهد 1396/12/19
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
كارمند اداري مشهد 1396/12/9
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
كارمند اداري مشهد 1396/12/9
كارمند اداري زمینه فعالیت :موتور پمپ شناور وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
كارمند اداري مشهد 1396/12/9
كارمند اداري زمینه فعالیت :موتور پمپ شناور وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
كارمند اداري مشهد 1396/12/2
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
كارمند اداري مشهد 1396/11/26
كارمند اداري زمینه فعالیت :لوازم گازسوز وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
كارمند اداري مشهد 1396/11/24
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
كارمند اداري مشهد 1396/11/15
كارمند اداري زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
كارمند اداري مشهد 1396/11/4
كارمند اداري زمینه فعالیت :لوازم گازسوز وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
كارمند اداري مشهد 1396/10/24
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
كارمند اداري مشهد 1396/10/24
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
كارمند اداري بینالود 1396/10/12
كارمند اداري زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
كارمند اداري بینالود 1396/10/12
كارمند اداري زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
كارمند اداري مشهد 1396/10/10
كارمند اداري زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
كارمند اداري مشهد 1396/10/6
كارمند اداري زمینه فعالیت :ریخته گری وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
كارمند اداري 1396/10/4
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
كارمند اداري مشهد 1396/9/25
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
كارمند اداري 1396/9/25
كارمند اداري زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
كارمند اداري مشهد 1396/9/13
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
كارمند اداري مشهد 1396/9/12
كارمند اداري زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی