استخدام مشهد،کاریابی در مشهد،کار در مشهد
عضویت در کاریابی | استخدامی روزنامه خراسان | آزادسازی مدرک دانشگاهی | تخفیف بیمه برای کارفرمایان | راهنما سایت | نماد اعتماد الکترونیکی

استخدامی های خط توليد مشهد

خط توليد
"خط تولیدآقا تا 30 سال-حتما فوق دیپلم ب بالا از رشته فنی (برق و مکانیک) تایم کاری دوشیفت چرخشی 7 تا 15 و 15 تا 21 - حقوق قانون کار + بیمه -سرویس از پلیسراه"

کد : 19797

1399/4/24

آقا

بازدید : 3

خط توليد
"خط تولید آقا تا 30 سال- حقوق روزمزد- بیمه ندارد- تایم کاری 6 تا 13/30- اضافه کار ندارد- سرویس از پل فجر و جاده سنتو "

کد : 19763

1399/4/22

آقا

بازدید : 23

خط توليد
"خط تولید آقا تا 35 سال-سیکل ب بالا حقوق قانون کار + بیمه سرویس از پلیسراه و جاده سنتو تا شهرک فناوری برتر "

کد : 19755

1399/4/21

آقا

بازدید : 25

خط توليد
"خط تولید آقا تا 35 سال- تایم کاری دو شیفت چرخشی6 تا 13/30 و 13/30 تا 21- حقوق روزمزد (65) اضافه کار ساعتی 9هزار تومن- بیمه ندارد0 سرویس از سیدی و ساختمان تا شهرک"

کد : 19754

1399/4/22

آقا

بازدید : 25

خط توليد
"اپراتور تولید اقا و خانم (مجرد)دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس سن تا 30 سال(متولدین 70 ببعد) تایم کاری 8 ساعت چرخشی 3شیفت حقوق قانون کار و مزایا و بیمه (بدون معافیت پزشکی و عینکی نباشند قدو وزن متناسب و حداکثر 180 و مسیر سرویس: صدمتري-قاسم آباد- ميثاق- طبرسي-جاده قديم و سنتو"

کد : 19730

1399/4/19

مهم نیست

بازدید : 30

خط توليد
"اپراتور تولید اقا و خانم (مجرد)دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس سن تا 30 سال(متولدین 70 ببعد) تایم کاری 8 ساعت چرخشی 3شیفت حقوق قانون کار و مزایا و بیمه (بدون معافیت پزشکی و عینکی نباشند قدو وزن متناسب و حداکثر 180 و مسیر سرویس: صدمتري-قاسم آباد- ميثاق- طبرسي-جاده قديم و سنتو"

کد : 19730

1399/4/19

مهم نیست

بازدید : 25

خط توليد
"خط تولید خانم دیپلم به بالا حتما مجرد سن تا 35 سال نایم کاری 8الی 16-بیمه و سرویس"

کد : 19714

1399/4/17

خانم

بازدید : 55

خط توليد
"خط تولید آقا و خانم تا 35 سال -ساعت کاری 3 شیفت چرخشی حقوق قانون کار+بیمه سرویس ازپارک - گاراژدازا ساختمان و پل فجر -بلوار آزادی"

کد : 19672

1399/4/15

مهم نیست

بازدید : 61

خط توليد
"دیپلم و فوق دیپلم -ساعت کار 3 شیفت ساعت چرخشی با فیزیک بدنی خوب حقوق ق کار +مزایا- سرویس از پیروزی میثاق قاسم اباد گاراژدارا وکیل اباد و صد متری- محدوده شرکت جاده سنتو"

کد : 19645

1399/4/14

آقا

بازدید : 44

خط توليد
"خط تولید آقا -دیپلم به بالا-فیزیک بدنی خوب ساعت کار 6 تا14 وهفته ای 3 روز اضافه کار دارد حقوق قانون کار +بیمه سرویس از همه جا"

کد : 19624

1399/4/11

آقا

بازدید : 61

برای دیدن همه فرصت های شغلی کلیک کنید.