استخدام مشهد،کاریابی در مشهد،کار در مشهد
عضویت در کاریابی | استخدامی روزنامه خراسان | آزادسازی مدرک دانشگاهی | تخفیف بیمه برای کارفرمایان | راهنما سایت | نماد اعتماد الکترونیکی

استخدامی های خدماتي و نظافتي مشهد

خدماتي و نظافتي
"خدمات خانم تا 35 سال- تایم کاری 8 تا 16- حقوق روزمزد(روزی 45 تا 70)- بیمه دارد- سرویس از 5 تن تا شهرک"

کد : 20916

1399/7/7

خانم

بازدید : 2

خدماتي و نظافتي
"خدمات حتما دیپلم داشته باشند -تا 35سال- تایم کاری 7تا14:30 همراه با اضافه کار تا17 -حقوق قانون کار با مزایا-تاخیر حقوقی2ماهه- همراه با مساعده"

کد : 20913

1399/7/6

آقا

بازدید : 1

خدماتي و نظافتي
"خدمات آقا سن تا 30 سال حقوق قانون کار با مزایا همراه با بیمه و سرویس ساختمان و قاسم اباد و جاده قدیم"

کد : 20868

1399/7/5

آقا

بازدید : 1

خدماتي و نظافتي
"خدمات آقا سن تا 30 سال حقوق قانون کار با مزایا همراه با بیمه و سرویس ساختمان و قاسم اباد و جاده قدیم"

کد : 20842

1399/7/3

آقا

بازدید : 4

خدماتي و نظافتي
"خدمات خانم تا 40 سال- تایم کاری 9 تا 16 - حقوق توافقی (حوالی 1 میلیون تومان) محل کار قرنی- بیمه از ماه سوم"

کد : 20796

1399/6/31

خانم

بازدید : 12

خدماتي و نظافتي
"خدمات آقا سن تا 30 سال 2 سال سابقه کار داشته باشد تایم کاری 3 شیفت چرخشی حقوق قانون کار با مزایا همراه با بیمه و سرویس ساختمان و قاسم اباد و جاده قدیم"

کد : 20735

1399/6/26

آقا

بازدید : 55

خدماتي و نظافتي
"خدمات و نظافت خانم تا 40 سال تایم کاری 8 تا 16/15- حقوق 1500 با بیمه کامل و سرویس از همه جا"

کد : 20729

1399/6/26

خانم

بازدید : 52

خدماتي و نظافتي
"خدمات و نظافت آقا تا 30 سال- ظاهر مناسب و نیروی تمیز و مرتب- (پذیرایی از مهمان هم دارد-) تایم کاری 6 تا 13/20 دقیقه - تا 16 اضافه کار دارد- حقوق قانون کار همراه با بیمه و سرویس"

کد : 20656

1399/6/22

آقا

بازدید : 97

خدماتي و نظافتي
"خدمات نظافت خانم تا 35 سال- تایم کاری 5/30 تا 13/30 + اضافه کاری تا 17/30- حقوق قانون کار + بیمه- سرویس از جاده قدیم "

کد : 20641

1399/6/19

خانم

بازدید : 103

خدماتي و نظافتي
"خدمات آقا باظاهر مرتب و اراسته تایم کاری 8 ساعت و اضافه کار-به همراه بیمه و سرویس "

کد : 20627

1399/6/18

آقا

بازدید : 26

برای دیدن همه فرصت های شغلی کلیک کنید.