استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
اداری-حسابداری کد 12236 مشهد 1397/9/24
اداری-حسابداری کد 12236 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
حسابدار کد 12151 مشهد 1397/9/17
حسابدار کد 12151 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
حسابدار کد 12147 مشهد 1397/9/17
حسابدار کد 12147 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
حسابدار کد 12139 مشهد 1397/9/17
حسابدار کد 12139 زمینه فعالیت :پخش مواد غذایی وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
حسابدار کد 12136 1397/9/17
حسابدار کد 12136 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
حسابدار کد 12127 مشهد 1397/9/17
حسابدار کد 12127 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
حسابدار انبار کد 12125 مشهد 1397/9/17
حسابدار انبار کد 12125 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
حسابدار کد 12098 مشهد 1397/9/12
حسابدار کد 12098 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
حسابدار انبار کد 12081 مشهد 1397/9/12
حسابدار انبار کد 12081 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
اداری-حسابداری کد 12065 1397/9/11
اداری-حسابداری کد 12065 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
حسابدار کد 12064 مشهد 1397/9/11
حسابدار کد 12064 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
حسابدار کد 12044 مشهد 1397/9/10
حسابدار کد 12044 زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
حسابدار کد 12026 مشهد 1397/9/8
حسابدار کد 12026 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
حسابدار کد 11989 1397/9/6
حسابدار کد 11989 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


15
حسابدار کد 11926 مشهد 1397/8/30
حسابدار کد 11926 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کارشناس حسابداری کد 11924 مشهد 1397/8/30
کارشناس حسابداری کد 11924 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
حسابدار انبار دار کد 11918 1397/8/30
حسابدار انبار دار کد 11918 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
حسابدار کد 11896 مشهد 1397/8/29
حسابدار کد 11896 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
حسابدار کد 11891 مشهد 1397/8/29
حسابدار کد 11891 زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
حسابدار کد 11886 مشهد 1397/8/29
حسابدار کد 11886 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی