استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
حسابدار کد 10960 مشهد 1397/6/24
حسابدار کد 10960 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
كمك حسابدار کد 10957 مشهد 1397/6/24
كمك حسابدار کد 10957 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
حسابدار کد 10934 مشهد 1397/6/24
حسابدار کد 10934 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
حسابدار کد 10931 مشهد 1397/6/22
حسابدار کد 10931 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
حسابدار کد 10888 مشهد 1397/6/19
حسابدار کد 10888 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
حسابدار کد 10861 مشهد 1397/6/17
حسابدار کد 10861 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
حسابدار کد 10790 مشهد 1397/6/11
حسابدار کد 10790 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
حسابدار کد 10768 مشهد 1397/6/10
حسابدار کد 10768 زمینه فعالیت :مجتمع تفریحی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


9
حسابدار کد 10734 مشهد 1397/6/6
حسابدار کد 10734 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
حسابدار کد 10733 مشهد 1397/6/6
حسابدار کد 10733 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
حسابدار کد 10718 1397/6/5
حسابدار کد 10718 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
حسابدار کد 10697 مشهد 1397/6/3
حسابدار کد 10697 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
حسابدار فروش کد 10642 مشهد 1397/5/30
حسابدار فروش کد 10642 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
حسابدار کد 10641 مشهد 1397/5/30
حسابدار کد 10641 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
حسابدار کد 10629 مشهد 1397/5/29
حسابدار کد 10629 زمینه فعالیت :عمرانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
حسابدار کد 10617 مشهد 1397/5/28
حسابدار کد 10617 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
حسابدار کد 10612 مشهد 1397/5/28
حسابدار کد 10612 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
حسابدار انبار کد 10595 مشهد 1397/5/28
حسابدار انبار کد 10595 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
حسابدار کد 10555 مشهد 1397/5/24
حسابدار کد 10555 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
حسابدار انبار کد 10554 مشهد 1397/5/24
حسابدار انبار کد 10554 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی