استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
حسابدار مشهد 1396/12/22
حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
حسابدار مشهد 1396/12/22
حسابدار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
حسابدار مشهد 1396/12/16
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
حسابدار مشهد 1396/12/13
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
حسابدار مشهد 1396/12/10
حسابدار زمینه فعالیت :ساختمانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعت


6
حسابدار مشهد 1396/12/10
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
حسابدار 1396/12/9
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
حسابدار مشهد 1396/12/9
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
حسابدار 1396/12/7
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
اداری-حسابدار مشهد 1396/12/5
اداری-حسابدار زمینه فعالیت :مجتمع تفریحی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
كمك حسابدار مشهد 1396/12/5
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
حسابدار مشهد 1396/12/5
حسابدار زمینه فعالیت :صنایع سلولوزی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
كمك حسابدار مشهد 1396/12/2
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
حسابدار 1396/11/30
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
كمك حسابدار مشهد 1396/11/29
كمك حسابدار زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
حسابدار مشهد 1396/11/28
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
حسابدار مشهد 1396/11/23
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
حسابدار 1396/11/23
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
حسابدار 1396/11/21
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
حسابدار مشهد 1396/11/15
حسابدار زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی