استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

اپراتور فني

1
اپراتور فني کد 9605 مشهد 1397/3/28
اپراتور فني کد 9605 زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اپراتور فني کد 9491 مشهد 1397/3/20
اپراتور فني کد 9491 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
اپراتور فني کد 9179 مشهد 1397/2/27
اپراتور فني کد 9179 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
اپراتور فني مشهد 1397/2/19
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
اپراتور فني مشهد 1397/2/16
اپراتور فني زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
اپراتور فني مشهد 1397/2/15
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
اپراتور فني مشهد 1397/2/1
اپراتور فني زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


8
اپراتور فني مشهد 1397/1/30
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
اپراتور فني مشهد 1397/1/29
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
اپراتور فني مشهد 1397/1/29
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
اپراتور فني مشهد 1396/12/9
اپراتور فني زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
اپراتور فني مشهد 1396/12/5
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
اپراتور فني مشهد 1396/12/3
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


14
اپراتور فني مشهد 1396/11/26
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


15
اپراتور فني مشهد 1396/11/21
اپراتور فني زمینه فعالیت :واردات CNC وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
اپراتور فني مشهد 1396/11/17
اپراتور فني زمینه فعالیت :واردات CNC وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
اپراتور فني مشهد 1396/11/14
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
اپراتور فني مشهد 1396/10/24
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
اپراتور فني مشهد 1396/10/9
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


20
اپراتور فني مشهد 1396/10/4
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی