استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

اپراتور فني

1
اپراتور فني کد 12067 1397/9/11
اپراتور فني کد 12067 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اپراتور فني کد 11986 مشهد 1397/9/6
اپراتور فني کد 11986 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
اپراتور فني کد 11984 1397/9/5
اپراتور فني کد 11984 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
اپراتور فني کد 11318 مشهد 1397/7/18
اپراتور فني کد 11318 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
اپراتور فني کد 10890 1397/6/19
اپراتور فني کد 10890 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


6
اپراتور فني کد 10724 مشهد 1397/6/6
اپراتور فني کد 10724 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
اپراتور فني کد 10717 مشهد 1397/6/5
اپراتور فني کد 10717 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
اپراتور فني کد 10602 مشهد 1397/5/28
اپراتور فني کد 10602 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


9
اپراتور فني کد 10550 مشهد 1397/5/24
اپراتور فني کد 10550 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
اپراتور فني کد 10438 مشهد 1397/5/18
اپراتور فني کد 10438 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
اپراتور فني کد 10355 مشهد 1397/5/13
اپراتور فني کد 10355 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
اپراتور فني کد 10352 مشهد 1397/5/13
اپراتور فني کد 10352 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
اپراتور فني کد 10273 مشهد 1397/5/7
اپراتور فني کد 10273 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
اپراتور فني کد 10202 مشهد 1397/5/1
اپراتور فني کد 10202 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
اپراتور فني کد 10168 مشهد 1397/4/30
اپراتور فني کد 10168 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
اپراتور فني کد 10036 مشهد 1397/4/21
اپراتور فني کد 10036 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
اپراتور فني کد 10036 مشهد 1397/4/21
اپراتور فني کد 10036 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
اپراتور فني کد 9605 مشهد 1397/3/28
اپراتور فني کد 9605 زمینه فعالیت :شکلات وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
اپراتور فني کد 9491 مشهد 1397/3/20
اپراتور فني کد 9491 زمینه فعالیت :تزریق پلاستیک وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
اپراتور فني کد 9179 مشهد 1397/2/27
اپراتور فني کد 9179 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی