استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
بازارياب(تلفني و کارمند اداری) 1396/12/23
بازارياب(تلفني و کارمند اداری) زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اداری 1396/12/19
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
اداری مشهد 1396/12/15
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
اداری-فروش مشهد 1396/12/14
اداری-فروش زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
اداری-فروش مشهد 1396/12/9
اداری-فروش زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
اداری-حسابدار مشهد 1396/12/5
اداری-حسابدار زمینه فعالیت :مجتمع تفریحی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
اداری-فروش مشهد 1396/12/5
اداری-فروش زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارمند اداری 1396/12/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
اداری-فروش مشهد 1396/12/2
اداری-فروش زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


10
اداری-فروش مشهد 1396/11/29
اداری-فروش زمینه فعالیت :برق وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
اداری مشهد 1396/11/27
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


12
اداری مشهد 1396/11/21
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


13
اداری مشهد 1396/11/15
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
آشپز و خدمات اداری مشهد 1396/11/11
آشپز و خدمات اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
کارمند اداری مشهد 1396/11/9
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
اداری مشهد 1396/11/4
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


17
کارمند اداری مشهد 1396/11/3
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
اداری مشهد 1396/10/28
اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


19
اداری مشهد 1396/10/27
اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
اداری و بازرگانی مشهد 1396/10/26
اداری و بازرگانی زمینه فعالیت :واردکننده ابزارآلات وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی