استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
اداری کد 9547 مشهد 1397/3/23
اداری کد 9547 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
اداری-حسابدار کد 9514 مشهد 1397/3/22
اداری-حسابدار کد 9514 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
اداری کد 9479 مشهد 1397/3/20
اداری کد 9479 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
اداری کد 9357 مشهد 1397/3/8
اداری کد 9357 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
اداری-حسابداری کد 9324 مشهد 1397/3/6
اداری-حسابداری کد 9324 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
اداری کد 9256 مشهد 1397/3/2
اداری کد 9256 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
کارمند اداری ومنشی کد 9240 1397/3/1
کارمند اداری ومنشی کد 9240 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
اداری-مالی مشهد 1397/2/30
اداری-مالی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


9
اداری و انبار داری کد 9138 مشهد 1397/2/24
اداری و انبار داری کد 9138 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
اداریکد 9077 مشهد 1397/2/20
اداریکد 9077 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
اداری و فروش مشهد 1397/2/19
اداری و فروش زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
اداری-فروش مشهد 1397/2/17
اداری-فروش زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
اداری-فروش مشهد 1397/2/16
اداری-فروش زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
مدیراداری مشهد 1397/2/16
مدیراداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
اداری 1397/2/13
اداری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
اداری-حسابداری مشهد 1397/2/11
اداری-حسابداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
مدیراداری مشهد 1397/2/11
مدیراداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


18
اداری-فروش مشهد 1397/2/11
اداری-فروش زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
اداری-حسابداری مشهد 1397/2/9
اداری-حسابداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
اداری مشهد 1397/2/8
اداری زمینه فعالیت :دفتر روزنامه وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی