استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
اداری-حسابداری کد 12236 مشهد 1397/9/24
اداری-حسابداری کد 12236 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اداری و فروش کد 12166 مشهد 1397/9/19
اداری و فروش کد 12166 زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
اداری و فروش کد 12159 مشهد 1397/9/18
اداری و فروش کد 12159 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
اداری-حسابداری کد 12065 1397/9/11
اداری-حسابداری کد 12065 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


5
اداری کد 12047 1397/9/10
اداری کد 12047 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
کارمند اداری و مترجمی کد 12011 مشهد 1397/9/7
کارمند اداری و مترجمی کد 12011 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
نیروی اداری بازنشسته کد 11964 مشهد 1397/9/3
نیروی اداری بازنشسته کد 11964 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
اداری کد 11963 مشهد 1397/9/3
اداری کد 11963 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


9
کارمند اداری کد 11953 مشهد 1397/9/3
کارمند اداری کد 11953 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
مترجمي و اداری کد 11910 1397/8/30
مترجمي و اداری کد 11910 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
اداری و فروش کد 11895 مشهد 1397/8/29
اداری و فروش کد 11895 زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
اداری و فروش کد 11822 1397/8/23
اداری و فروش کد 11822 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11785 مشهد 1397/8/22
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11785 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
امور اداری و دفتری 1397/8/19
امور اداری و دفتری زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :زن ساعات کاری :۱۰


15
اداری و فروش کد 11737 مشهد 1397/8/19
اداری و فروش کد 11737 زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11712 مشهد 1397/8/15
کارمند اداری و فتوشاپ کد 11712 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
اداری و فروش کد 11680 مشهد 1397/8/13
اداری و فروش کد 11680 زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
اداری کد 11633 1397/8/12
اداری کد 11633 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


19
اداری و فروش کد 11559 1397/8/6
اداری و فروش کد 11559 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
اداری کد 11549 1397/8/5
اداری کد 11549 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی