استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
آشپز مشهد 1396/12/10
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
آشپز مشهد 1396/12/7
آشپز زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
آشپز مشهد 1396/11/30
آشپز زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
آشپز مشهد 1396/11/27
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


5
آشپز مشهد 1396/11/21
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


6
آشپز و خدمات اداری مشهد 1396/11/11
آشپز و خدمات اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
آشپز مشهد 1396/11/4
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


8
آشپز مشهد 1396/9/8
آشپز زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
آشپز مشهد 1396/7/29
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
آشپز مشهد 1396/7/25
آشپز زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
آشپز مشهد 1396/7/22
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
آشپز مشهد 1396/7/9
آشپز زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
آشپز مشهد 1396/7/2
آشپز زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
کمک آشپز مشهد 1396/6/27
کمک آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


18
آشپز مشهد 1396/6/27
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


19
سرآشپز حرفه ای مشهد 1396/5/12
سرآشپز حرفه ای زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
آشپز مشهد 1396/5/10
آشپز زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی