استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
آشپز حرفه ای کد 12196 مشهد 1397/9/20
آشپز حرفه ای کد 12196 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


2
خدمات و آشپز کد 12018 مشهد 1397/9/7
خدمات و آشپز کد 12018 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
آشپز کد 11274 1397/7/15
آشپز کد 11274 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
کمک آشپز و تخته کار کد 10869 مشهد 1397/6/18
کمک آشپز و تخته کار کد 10869 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


5
کمک آشپز کد 10811 مشهد 1397/6/12
کمک آشپز کد 10811 زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
سرآشپز کد 10810 مشهد 1397/6/12
سرآشپز کد 10810 زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری : 12ساعتی


7
کمک آشپز و تخته کار کد 10771 مشهد 1397/6/10
کمک آشپز و تخته کار کد 10771 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


8
خدمات و کمک آشپز کد 10675 مشهد 1397/6/3
خدمات و کمک آشپز کد 10675 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کمک آشپز و تخته کار کد 10657 مشهد 1397/6/1
کمک آشپز و تخته کار کد 10657 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


10
خدمات و کمک آشپز کد 10557 مشهد 1397/5/24
خدمات و کمک آشپز کد 10557 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
خدمات و کمک آشپز کد 10337 مشهد 1397/5/11
خدمات و کمک آشپز کد 10337 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
آشپز کد 10114 مشهد 1397/4/27
آشپز کد 10114 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


13
آشپز کد 10074 مشهد 1397/4/25
آشپز کد 10074 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
آشپز کد 9971 مشهد 1397/4/19
آشپز کد 9971 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


15
آشپز کد 9932 مشهد 1397/4/17
آشپز کد 9932 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
آشپز کد 9875 مشهد 1397/4/12
آشپز کد 9875 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
آشپز مشهد 1397/4/9
آشپز زمینه فعالیت :خدمات-تعمیرات وضعیت حقوق :پروژه ای ساعات کاری :سایر


18
آشپز کد 9785 1397/4/6
آشپز کد 9785 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


19
آشپز کد 9264 مشهد 1397/3/2
آشپز کد 9264 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
آشپز کد 9257 مشهد 1397/3/2
آشپز کد 9257 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی