استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
آشپز کد 9264 مشهد 1397/3/2
آشپز کد 9264 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
آشپز کد 9257 مشهد 1397/3/2
آشپز کد 9257 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :12ساعتی


3
آشپز کد 9238 مشهد 1397/2/31
آشپز کد 9238 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
کمک آشپز فست فودکد 9090 1397/2/20
کمک آشپز فست فودکد 9090 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
آشپز فست فودکد 9089 1397/2/20
آشپز فست فودکد 9089 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
آشپز 1397/2/15
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
آشپز 1397/1/27
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
آشپز و خدمات مشهد 1397/1/9
آشپز و خدمات زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
آشپز 1397/1/6
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
آشپز مشهد 1396/12/10
آشپز زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


11
آشپز مشهد 1396/12/7
آشپز زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
آشپز مشهد 1396/11/30
آشپز زمینه فعالیت :هتل وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


13
آشپز مشهد 1396/11/27
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


14
آشپز مشهد 1396/11/21
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


15
آشپز و خدمات اداری مشهد 1396/11/11
آشپز و خدمات اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
آشپز مشهد 1396/11/4
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


17
آشپز مشهد 1396/9/8
آشپز زمینه فعالیت :رستوران وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
آشپز مشهد 1396/8/6
آشپز زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی