استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

کارجو گرامی در صورت تمایل به دریافت اطلاعات کارفرما باید عضو سایت باشید ضمنا ضمانت نزد کاریابی به امانت گذاشته باشید.
شماره های تماس: 36518976-36518977                                              آدرس کانال تلگرامی:http://telegram.me/ToosKar

اداري کد 9528      

1397/3/23

زمینه فعالیت:
ساعات کار: 8ساعتی
تحصیلات مورد نیاز : کارشناسی
جنسیت : خانم
بیمه : دارد
وضعیت تاهل : مهم نیست

آدرس

خراسان رضوی --

میزان حقوق

قانون کار با مزایا

1
اداري کد 10645 1397/5/30
اداري کد 10645 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اداري کد 10549 1397/5/24
اداري کد 10549 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
كارمند اداري کد 10546 مشهد 1397/5/23
كارمند اداري کد 10546 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
اداري کد 10423 1397/5/17
اداري کد 10423 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
مدير اداري و منابع انساني کد 10318 مشهد 1397/5/10
مدير اداري و منابع انساني کد 10318 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
اداري کد 10307 1397/5/10
اداري کد 10307 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
مدير اداري و منابع انساني کد 10118 مشهد 1397/4/27
مدير اداري و منابع انساني کد 10118 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
مدير اداري و منابع انساني کد 9942 مشهد 1397/4/17
مدير اداري و منابع انساني کد 9942 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
اداري کد 9891 مشهد 1397/4/14
اداري کد 9891 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


10
مدير اداري و منابع انساني کد 9863 مشهد 1397/4/12
مدير اداري و منابع انساني کد 9863 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
اداري کد 9831 مشهد 1397/4/10
اداري کد 9831 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


12
كارمند اداري کد 9826 مشهد 1397/4/10
كارمند اداري کد 9826 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
اداري کد 9740 1397/4/3
اداري کد 9740 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


14
كارمند اداري کد 9727 مشهد 1397/4/3
كارمند اداري کد 9727 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
اداري کد 9701 1397/4/2
اداري کد 9701 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


16
كارمند اداري کد 9680 مشهد 1397/3/31
كارمند اداري کد 9680 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
اداري کد 9604 مشهد 1397/3/28
اداري کد 9604 زمینه فعالیت :یخ صنعتی وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
مدير اداري و منابع انساني کد 9582 مشهد 1397/3/27
مدير اداري و منابع انساني کد 9582 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
مدير اداري و منابع انساني کد 9539 مشهد 1397/3/23
مدير اداري و منابع انساني کد 9539 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
اداري کد 9528 1397/3/23
اداري کد 9528 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی