استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد

نکاتی که در محل کار باید رعایت کرد

محل کار افراد ، محیطی است که شاید فرد روزانه بیش از ده ساعت در آن حضور داشته باشد. به همین علت اینکه در آن محیط چه اتفاقاتی رخ دهد و یا اینکه شرایط آنجا از نظر روحی چگونه باشد ، بسیار مهم است. کنترل وضعیت روحی کارمندان ، مسئله ای است که مدیر باید به آن توجه داشته باشد.

 

پشتیبانی